20% popust na vse barvne lake, gel lake in UV gele s kodo »COLORS«

Prijavi se

Upravljanje računa

O nakupu

 1. Dostava in plačilo
 2. Poslovni pogoji
 3. Vračilo blaga v 30-ih dneh
 4. Reklamacijski postopek
 5. Pravila uporabe piškotkov
 6. Obvestilo za Facebook
 7. Sledenje pošiljk
 8. Takojšnja zamenjava in podaljšana garancija
 9. Pogoji akcij popustov

Dostava in plačilo

Pošiljke pošiljamo preko DPD ali Pošte Slovenije. Vsako naročilo odpošljemo na dan prejema plačila ali naslednji dan. Naročila, izbrana za plačilo po povzetju ali plačana takoj (preko plačilnega sistema), bodo poslana na dan naročila (do 15.00) ali naslednji dan. Standardni dobavni rok je 2 delovna dneva.

Čeprav se trudimo vse pošiljke maksimalno zaščititi pred poškodbami, se lahko včasih pošiljka med prevozom poškoduje.

Zaradi tega priporočamo, da ob prevzemu preverite stanje pošiljke (število paketov, neoporečnost traku, poškodbe škatle itd.) in zavrnete prevzem nepopolne ali poškodovane pošiljke. Ne prevzem pošiljke morate obvezno sporočiti prodajalcu po telefonu na številko +386 3 828 37 22.

Skrito napako blaga (nepopolno ali poškodovano blago) mora kupec takoj sporočiti prevozniku in zahtevati pripravo zapisnika o škodi. Za hitro obravnavo škodnega primera je nujno posredovanje zapisnika o škodi po pošti ali po elektronski pošti prodajalcu.

Prevoznik lahko preveri dejansko stanje poškodbe ali delne izgube pošiljke. Zaradi tega kupec ne sme s poškodovano pošiljko nikakor rokovati in mora ohraniti tudi embalažo, v kateri mu je bila poškodovana pošiljka dostavljena.

Če naročite blago v vrednosti nad 45 EUR, je dostava BREZPLAČNA.

Vse cene so navedene z DDV.

Način prevoza

Vnaprejšnje plačilo

Pošta Slovenije - dostava na naslov

Rok: Dostava v 2 delovnih dneh.

Dostava: Ko bo pošiljka poslana, boste od kurirja prejeli elektronsko sporočilo in SMS s podatki o dostavi.

4,9 EUR*

DPD - dostava na naslov

Rok: Dostava v 2 delovnih dneh.

Dostava: Ko bo pošiljka poslana, boste od kurirja prejeli elektronsko sporočilo in SMS s podatki o dostavi.

5,3 EUR*

Packeta - prevzemna mesta

Rok: Dostava v 2 delovnih dneh.

Dostava: Pošiljko prevzamete na izbranem prevzemnem mestu v roku 2 delovnih dni. Pošiljka je na prevzemnem mestu shranjena 5 dni.

4,5 EUR*

* ODKUPNINA + 1 € na ceno pošiljke

Gor

Poslovni pogoji

Splošni pogoji uporabe preko spletne strani NaniNails

Informacije o trgovskem podjetju

NaniNails s.r.o.
Baška 278
739 01 Baška
Czech republic
e-pošta: info@naninails.si  
telefon: +385 1 784 01 21

NaniNails s.r.o
Registar: Okrožno sodišče v Ostravi
MBO: 29391920
OIB: 40826101879
DDV ID: CZ29391920

IBAN: HR322 3900 0111 0131 3724
BIC/SWIFT: HPBZHR2X

Osnovni kapital podjetja: 8 400 €

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: David Peterek, direktor in Tomáš Kuča, direktor.

Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno mesto www.naninails.si enako kot vsaka stranka in obiskovalec spletne strani.

Uporaba spletne strani je za uporabnike brezplačna.

Potrošnik kot kupec sklene kupoprodajno pogodbo s podjetjem NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška (v nadaljevanju: prodajalec), kot prodajalec.

Pogoji poslovanja so urejeni v skladu z zakonskimi določili, pri čemer se upoštevajo predvsem načela in določila direktiv in uredb Evropske unije. Sklenitev pogodbe preko spletne strani pomeni sklenitev pogodbe na daljavo.

Za Pravne osebe kot stranke, Obligacijski zakonik inZakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter zakon o varstvu potrošnikov zanje ne veljata. Ti pogoji uporabe veljajo za pravne osebe v delu, ki se nanaša na glavne lastnosti izdelka, postopek sklenitve pogodbe, ceno izdelka, način plačila in pošiljanja izdelka, opis načina dostave, izdelka, stroški dostave, splošni podatki. Prodajalec lahko pravni osebi po svoji izbiri zagotovi pravice, ki jih ima kupec potrošnik v vsakem posameznem primeru.

Sredstva komuniciranja na daljavo so vsa sredstva, s katerimi je mogoče skleniti pogodbo na daljavo brez sočasne fizične prisotnosti trgovca in potrošnika, kot sta internet in elektronska pošta.

Pomen izrazov, uporabljenih v teh pogojih uporabe

Prodajalec - trgovsko podjetje NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška, Czech republic

www.naninails.si - spletno mesto v lasti prodajalca

Kupec - vsaka fizična oseba, ki deluje z namenom nakupa, naročanja, prejema in uporabe blaga ali storitev izven svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti ali je tarča kakršnega koli zastopanja ali komercialnega komuniciranja, ki je neposredno povezano z izdelkom.

Uporabnik »NaniNails« – vsaka oseba, ki uporablja spletno stran »www.naninails.si« z namenom nakupa izdelkov, ki se na njej oglašujejo, ali pridobivanja informacij o določenem izdelku.

Elektronska komunikacija - z obiskom spletne trgovine oseba komunicira elektronsko. S tem se strinjate, da vsi dogovori, obvestila, objave in druge vsebine, ki vam jih posredujemo po elektronski poti, izpolnjujejo zakonske okvire, kot da bi bili sklenjeni v pisni obliki.

Splošne določbe Pogojev uporabe

 1. Imetnik vseh pravic na spletnem mestu je prodajalec. Vsem kupcem, ki oddajo naročilo preko spletne strani prodajalca, svetujemo, da se seznanijo s pogoji uporabe prodajalca. Za kupca veljajo tisti pogoji uporabe, ki veljajo v trenutku sklenitve pogodbe s prodajalcem. Kupec potrdi, da v celoti razume in sprejema pogoje uporabe tako, da ob oddaji naročila odkljuka za to predvideno mesto. Pogoji uporabe bodo naročniku dostavljeni na njegov elektronski naslov. V primeru nejasnosti v pogojih uporabe se lahko kupec obrne na prodajalca.
 2. Uporabnike naprošamo, da se pred nakupom seznanijo s temi pogoji uporabe in jih redno preverjajo, da so seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, v primeru nejasnosti pa se lahko obrnejo na prodajalca.
 3. Ti pogoji uporabe se nanašajo na pravice in obveznosti v zvezi z nakupom izdelkov ali storitev preko spletne trgovine prodajalca ter pravice in obveznosti iz naslova sklenitve prodajne pogodbe na daljavo (v nadaljevanju: pogodba) med potrošnikom kot končnim kupcem in internetne trgovine prodajalca, se štejejo za sestavni del teh pogodb v zvezi s pogoji in načinom naročanja izdelkov, cenami izdelkov, načini plačila, garancijami, reklamacijami in vračili, dostavo, varstvom osebnih podatkov in drugimi vprašanji v zvezi z uporabo spletno stran in spletno nakupovanje.
 4. Stranka je lahko le polnoletna in poslovno sposobna oseba. V imenu in za račun mladoletnih in poslovno popolnoma nesposobnih oseb lahko sklepajo pogodbe njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki, poslovno delno sposobne osebe pa lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne odgovarja za dejanja v nasprotju s tem določilom.
 5. Ti pogoji poslovanja in reklamacije v obliki, veljavni na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe, so neločljivi del kupoprodajne pogodbe. V primeru sklenitve prodajne pogodbe v pisni obliki, v kateri se bodo dogovorjeni pogoji razlikovali od teh pogojev poslovanja in reklamacije, imajo določila prodajne pogodbe prednost pred temi pogoji poslovanja in reklamacije. Novo dogovorjeni pogoji poslovanja ne morejo biti v nasprotju z drugimi pravnimi predpisi.
 6. Za dodatno pogodbo se v smislu teh pogojev poslovanja in reklamacije šteje pogodba, s katero kupec prejme blago ali se ji opravi storitev v zvezi s predmetom dane kupoprodajne pogodbe, če prodajalec ali tretja oseba dobavi blago ali opravi storitev na podlagi dogovora.
 7. Prodajna cena, cena na enoto in provizije za storitve - razen čezmejnih storitev - bodo navedene v zakonitem plačilnem sredstvu Republike Slovenije z navedbo imena tega zakonitega plačilnega sredstva (evro) ali njegove okrajšave (€). Prikazana kupnina za blago na katerem koli spletnem mestu e-trgovine, ki ga upravlja prodajalec, vključuje davek na dodano vrednost (DDV). Trenutna stopnja DDV v Republiki Sloveniji je 22 %. Ne vključuje cene prevoza blaga ali drugih neobveznih storitev. Vse razprodaje in druge akcije veljajo do razprodaje zalog, razen če je pri danem blagu navedeno drugače.
 8. Prodajalec vsa gradiva, fotografije in besedila objavlja na spletnem mestu v dobri veri, da bi kupcu olajšal odločitev o nakupu. Prodajalec ne jamči, da fotografije izdelka v celoti ustrezajo videzu samega izdelka. Razlike med dejanskim izdelkom in fotografijo izdelka ter opisanega izdelka na teh straneh so možne, v kolikor proizvajalec spremeni katero koli lastnost ali vsebino izdelka. Vse opise redno in temeljito preverjamo.
 9. Prodajalec ima pravico kadarkoli spremeniti ceno blaga, ki je navedeno na spletni strani elektronske trgovine, pri prodajalcu. Ta sprememba ne velja za prodajne pogodbe, sklenjene pred spremembo cene, ne glede na to, da blago še ni bilo dostavljeno.

Spletna trgovina - sklepanje in prekinitev kupoprodajnih pogodb

 1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena na podlagi predloga, ki ga kupec pošlje prodajalcu v obliki izpolnjenega in poslanega obrazca preko spletne strani prodajalca, ki je bil poslan s predlogom za njeno sklenitev.
 2. Po oddaji naročila na e-naslov bo v elektronski sistem prodajalca poslano samodejno generirano sporočilo o prejemu naročila. Po potrebi je možno vse dodatne informacije v zvezi z naročilom poslati na e-naslov kupca.
 3. Potrdilo o prejemu naročila vsebuje podatek, da je bilo naročilo dostavljeno prodajalcu in je hkrati sprejem predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe.
 4. Nato bodo na e-poštni naslov kupca poslane informacije z obvestilom ali je bilo naročilo kupca sprejeto. Sprejem naročila vsebuje podatke o nazivu in specifikaciji blaga, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, nato podatke o ceni blaga in/ali drugih storitev, podatke o predvidenem roku dobave blaga, ime in podatke o kraju dostave blaga ter podatke o možni ceni, pogojih, načinu in roku dostave blaga na dogovorjeno mesto dostave blaga za kupca, podatke o prodajalcu, morebitne druge potrebne podatke. Po prejemu naročila vam bomo poslali e-mail v katerem vas bomo povabili k oceni kupljenih izdelkov.
 5. Sklenitev kupoprodajne pogodbe nastane s prejemom naročila v elektronski ali pisni obliki.
 6. Pred oddajo naročila je prodajalec kupca na jasen, nedvoumen, razumljiv in nezamenljiv način seznanil s predpogodbenimi informacijami v zvezi s pogoji reklamacije, plačila, poslovanja, transportnimi in drugimi pogoji, kot so: glavne lastnosti blaga ali naravo storitve, firmo in sedež prodajalca, telefonsko številko in kontakt prodajalca, naslov, kjer lahko kupec oglašuje blago ali storitev, skupno ceno blaga ali storitve z DDV, plačilne pogoje, pogojih dobave, roku v katerem se zavezuje opraviti storitev, o pravici kupca do odstopa od pogodbe, o posredovanju obrazca za odstop od pogodbe, o podatkih, da če kupec odstopi od pogodbe, nosi stroški, povezani z vračilom blaga prodajalcu in drugo.
 7. Prodajalec je obvestil kupca, da naročilo vsebuje obveznost plačila.

Pravice in obveznosti prodajalca:

Prodajalec je dolžan:

a) v primeru potrditve naročila v obliki prevzema je prodajalec dolžan kupcu dobaviti blago v dogovorjeni količini, roku in kakovosti ter ga zapakirati in zagotoviti transport na način, ki je potreben za njegovo zaščito;

b) zagotoviti, da dobavljeno blago ustreza veljavnim pravnim predpisom Republike Slovenije,

c) poslati potrdilo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe na trajnem mediju, na primer po elektronski pošti.

d) najkasneje skupaj z blagom kupcu v elektronski ali pisni obliki izroči vse potrebne dokumente za prevzem in uporabo kupljenega blaga.

Prodajalec ima pravico zahtevati od kupca plačilo kupnine za dobavljeno blago v celoti in v roku.

Izdelki morajo biti pakirani tako, da embalaža ščiti kakovost izdelka, olajša pošiljanje in ne vpliva negativno na kakovost ali količino izdelka.

Pravice in obveznosti kupca

Prodajalec je kupca obvestil o obveznosti plačila kupnine. Ta dolžnost je del naročila.

Pravice kupca: Kupec ima pravico dobaviti blago v količini, kakovosti, času in na kraju, za katerega se dogovorita pogodbeni stranki.

Obveznosti kupca:

a) v dogovorjenem plačilnem roku prodajalcu plačati dogovorjeno kupnino, vključno s stroški dostave naročenega blaga,

b) prevzeti naročeno in dobavljeno blago

Cena izdelka in način plačila

 1. Cene izdelkov so maloprodajne. Cene izdelkov in cene dostave so izražene v evrih (€) in vključujejo DDV.
 2. Prodajalec je pooblaščen za spremembo cen brez predhodnega obvestila, tako kot je pooblaščen za spremembo cen izključno za spletno trgovino brez predhodnega obvestila. Poleg tega je Prodajalec pooblaščen, da brez predhodnega obvestila za posamezen izdelek, skupino izdelkov in/ali za vse izdelke, kot tudi za določen način plačila, ki vključuje: med drugim akcijske prodaje, razprodaje, sezonska znižanja, prodaja izdelkov z napako in prodaja izdelkov s potečenim rokom uporabe.
 3. Kupnina za blago, ki je dogovorjena s kupoprodajno pogodbo med kupcem in prodajalcem, je določena ob prevzemu naročila. Če je kupnina navedena v potrdilu o dostavi naročila višja od cene za enako blago, navedene v ponudbi elektronske trgovine v trenutku, ko kupec odda naročilo, bo prodajalec kupcu poslal elektronsko sporočilo s podatki o ponudbi oz. novo kupnino v drugačni višini, ki se šteje za predlog prodajalca za sklenitev nove kupoprodajne pogodbe, kar mora kupec za veljavno sklenitev kupoprodajne pogodbe izrecno potrditi po elektronski pošti ali pisno.

Plačilo

Kupec se zavezuje plačati prodajalcu kupnino, vključno s stroški dostave blaga, v gotovini ali z bančno kartico (VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) ob osebnem prevzemu blaga, prevzemu. na kraju dostave blaga ali z brezgotovinskim plačilom na račun prodajalca, ki je naveden v prevzemnem nalogu ali na spletni strani prodajalca v trenutku pred prevzemom blaga.

Pri brezgotovinskem plačilu kupnine na račun prodajalca se kot dan plačila šteje trenutek, ko je celotna kupnina pripisana na račun prodajalca.

Dolžnost kupca je, da prodajalcu plača kupnino za dogovorjeno blago v roku po prodajni pogodbi, najkasneje pa ob prevzemu blaga.

Prodajalec je pooblaščen zavrniti izročitev blaga kupcu, če kupec do dostave blaga na kraj prodajalcu ne plača celotne kupnine in se pogodbeni stranki nista dogovorili, da bosta kupnino plačali za blago na obroke.

Montaža, prevoz blaga in s tem povezani stroški niso vključeni v kupnino in prodajalec teh storitev kupcu ni dolžan opraviti.

Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu šele ob celotnem plačilu kupnine za blago.

Pogoji dostave

Ob vsakem izdelku na spletni strani elektronske trgovine je navedena običajna dobavljivost izdelka z datumom odpreme.

Prodajalec je dolžan artikel izročiti kupcu brez odlašanja, najkasneje v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, razen če s kupoprodajno pogodbo ni drugače dogovorjeno. Če prodajalec te dolžnosti ni izpolnil, ga lahko kupec pozove, da izroči stvar v ustreznem dodatnem roku, ki ga sam določi. Če blago ni dobavljeno v tem dodatnem primernem roku, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe.

Stranka lahko brez navedbe dodatnega roka odstopi od pogodbe, če:

 • Prodajalec zavrne dobavo blaga,
 • Dogovorjeni rok je bistvena sestavina pogodbe
 • Pred sklenitvijo pogodbe je prodajalca obvestil, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe

Če kupec odstopi od pogodbe, mu mora prodajalec vrniti vsa opravljena plačila.

Prikaz blaga na katerem koli spletnem mestu e-trgovine, ki ga upravlja prodajalec je samo ilustrativen. Dimenzije, teža in drugi podatki o blagu, ki se nahajajo v katalogih, prospektih in drugih pisnih dokumentih prodajalca na spletni strani elektronske trgovine prodajalca, so pridobljeni od proizvajalca in lahko odstopajo od realnih za +/- 1% navedene vrednosti.

Obveznost kupca je, da blago prevzame na dogovorjenem mestu v skladu s kupoprodajno pogodbo ali na drug način pred dostavo blaga. Kupec je dolžan blago prevzeti v roku, ki ga prodajalec ali njegov zastopnik in kupec dogovorita v kupoprodajni pogodbi ali na drug način pred izročitvijo blaga.

Če prodajalec izroči blago kupcu na kraju in v roku, je dolžnost kupca, da blago prevzame osebno oziroma poskrbi, da blago prevzame s strani kupca pooblaščena oseba. Dolžnost pooblaščene tretje osebe je, da blago dostavi prodajalcu s kopijo potrdila o prevzemu naročila. S trenutkom dostave blaga kupcu se blago šteje za dostavljeno. Izročitev blaga kupcu pomeni dostavo blaga na kraj, prevzem s strani kupca ali od kupca pooblaščene tretje osebe in podpis zapisnika o plačilu kupnine ter dostavo in predajo blaga kupcu. ali s strani kupca pooblaščena tretja oseba.

Na željo kupca bo prodajalec izdelke posebej zapakiral v posebno embalažo. Prodajalec lahko kupcu zaračuna takšno embalažo do višine dejanskih stroškov.

Gor

Vračilo blaga v 30-ih dneh

Ali ste se zmotili pri izbiri barve gel laka ali vam izdelek ni všeč? Ni vam treba čakati na zamenjavo blaga, denar vam takoj vrnemo na vaš račun. Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite naš spletni obrazec, neuporabljeno blago skrbno zapakirate in pošljete na naslov Packeta Adriatic d.o.o., ID 94529377, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana Černuče. Prosimo, da blaga ne pošiljate po povzetju, takih pošiljk ne bomo prevzeli.

V primeru vračila blaga v roku 30 dni mora biti blago nerabljeno in v originalni embalaži, sicer vračila ne moremo sprejeti.

Po prejemu vrnjenega izdelka vam bomo denar takoj nakazali na vaš račun.

Gor

Reklamacijski postopek

Reklamacijski postopek določa način in pogoje reklamacije zaradi napake blaga, ki je bilo kupljeno v spletni trgovini NaniNails od naše družbe.

NaniNails s.r.o., Baška 278, 73901 Baška, Czech republic

MŠ: 29391920,

DAVČNA ŠTEVILKA: CZ29391920

Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite naš spletni obrazec, neuporabljeno blago skrbno zapakirate in pošljete na naslov Packeta Adriatic d.o.o., ID 94529377, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana Černuče. Prosimo, da blaga ne pošiljate po povzetju, takih pošiljk ne bomo prevzeli.

Telefon: +386 3 828 37 22

Kontaktni e-naslov: info@naninails.si

SPLETNI OBRAZEC ZA REKLAMACIJO

Brez ustrezno izpolnjenega obrazca za reklamacijo lahko postopek reklamacije traja dlje časa.

 

Odgovornost prodajalca za napake na izdelkih in reklamacije

Prodajalec je dolžan dobaviti izdelke v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake izdelkov.

Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je artikel imel v času prenosa tveganja na kupca.

Prodajalec odgovarja tudi za stvarne napake, ki se pokažejo po prenosu tveganja na kupca, če so posledica vzorca, ki je obstajal v času prenosa tveganja.

Šteje se, da je napaka na blagu obstajala, če se pojavi v enem letu od dobave.

Obstaja materialna pomanjkljivost:

- če izdelek nima lastnosti, potrebnih za njegovo normalno uporabo ali promet;

- če stvar nima lastnosti, potrebnih za določeno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki je bila prodajalcu znana;

- če stvar nima lastnosti in lastnosti, ki so bile izrecno ali molče sklenjene ali predpisane;

- če je prodajalec izročil artikel, ki ne ustreza vzorcu ali modelu, razen če je vzorec ali model prikazan zgolj informativno

Poleg zgoraj navedenih pogojev mora izdelek izpolnjevati:

- biti primeren za namen, za katerega se izdelek iste vrste običajno uporablja;

- biti takšne kakovosti in ustrezati vzorcu ali modelu, ki ga je prodajalec dal na voljo potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe;

- biti dobavljen skupaj z dodatki, vključno z embalažo, navodili za sestavljanje ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel;

- Imeti druge lastnosti v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, ki so običajne za izdelek enake vrste in ki jih lahko potrošnik upravičeno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju morebitnih javnih izjav v oglasu ali označevanju s strani prodajalec ali druga oseba v prejšnjih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:

     o   ni vedel za javno izjavo in ni razumno pričakovati, da bi vedel zanjo,

     o   je javna izjava popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana pred sklenitvijo prodajne pogodbe, ali

     o   javna izjava ni mogla vplivati ​​na odločitev o nakupu blaga.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake izdelka, če je prodajalec ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe potrošnika posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev, potrošnik pa je to odstopanje ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel.

V primeru vidne napake mora potrošnik o tem obvestiti prodajalca v dveh mesecih od odkritja napake. V obvestilu mora biti napaka podrobneje opisana.

Potrošnik lahko o napaki osebno obvesti prodajalca.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo po preteku dveh let od dneva izročitve artikla.

Prodajalec odgovarja tudi za napake, ki jih je kupec zlahka opazil, če je izjavil, da je stvar brez napak.

Potrošnik, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

- Odpravi napako na blagu;

- Vrne del plačanega zneska, sorazmerno s primanjkljajem;

- Zamenjava izdelka

- Vračilo vplačanega zneska

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik pravico do povračila sredstev, predvsem pa do nadomestila stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in transporta, ki nastanejo kot posledica izpolnjevanja navedenih obveznosti.

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva brezplačno odpravo napake na blagu v razumnem roku od obvestila o napaki, ki ni daljši od 30 dni, brez večjih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upošteva naravo blaga in namen, za katerega je potrošnik blago kupil.

Rok se lahko podaljša do najkrajšega časa, potrebnega za popravilo ali zamenjavo, vendar največ do 15 dni. Pri določanju podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za podaljšanje bo prodajalec potrošnika obvestil pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Šteje se, da je bila skladnost blaga ugotovljena brez nadomestila, če prodajalec nosi tudi nujne stroške, ki nastanejo z ugotavljanjem skladnosti blaga, predvsem stroške pošiljanja, prevoza, dela ali materiala.

Če obstoj napake ni sporen, je prodajalec dolžan potrošniku ugoditi v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v osmih dneh.

Prodajalec je dolžan potrošniku pisno odgovoriti na zahtevo najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve.

Če kupec v razumnem roku ne prejme zahtevane izpolnitve pogodbe, ima pravico znižati kupnino ali odstopiti od pogodbe.

Kupec lahko odstopi od pogodbe le, če je prodajalcu predhodno dal dodatni rok za izpolnitev pogodbe.

Kupec lahko odstopi od pogodbe brez navedbe naknadnega roka, če ga je prodajalec po obvestilu o napakah obvestil, da ne bo izpolnil pogodbe ali če je zaradi okoliščin očitno, da prodajalec ne bo mogel izpolniti pogodbe tudi v dodatnem roku.

Če prodajalec v dodatnem roku ne izpolni pogodbe, je ta po zakonu samodejno razdrta, kupec pa jo lahko obdrži v veljavi, če prodajalcu takoj izjavi, da pogodba ostaja v veljavi.

Pravice kupca, ki je prodajalca pravočasno obvestil o napaki, prenehajo po preteku enega leta, šteto od dneva ko je kupec poslal obvestilo.

Kupec, ki je prodajalca pravočasno obvestil o napaki, lahko po poteku roka, če še ni plačal kupnine, uveljavlja svojo zahtevo za znižanje kupnine ali povrnitev škode.

Če prodajalec uniči ali izgubi izdelek, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan potrošniku po njegovi izbiri v osmih dneh izročiti nov enak izdelek ali mu takoj plačati odškodnino v višini maloprodajne cene novega izdelka.

Če prodajalec poškoduje ali polomi izdelek, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na svoje stroške odpraviti napako v treh dneh od poškodbe.

Garancija

Garancija je vsaka obveznost, ki jo prodajalec ali proizvajalec prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz obvezne garancije za skladnost blaga in s katero se zavezuje, da bo potrošniku blago brezplačno popravil ali zamenjal, vračilo dela ali celotne kupnine, kadar blago ne ustreza specifikacijam ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglasnem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali prej.

Zakonska garancija

Vsi naši izdelki imajo zakonsko dveletno garancijo.

Obstoj pravice do zakonske garancije ne vpliva na pravice, ki jih ima kupec iz naslova prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake.

Potrošnik lahko izbira med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

- izpolnitev izbranega garancijskega zahtevka ni možna oziroma

- izpolnitev izbranega garancijskega zahtevka predstavlja za prodajalca nesorazmerne stroške glede na drug garancijski zahtevek, upoštevaje vse okoliščine.

Prodajalec lahko zavrne potrošnikov garancijski zahtevek za ugotavljanje skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista možna ali bi mu povzročila nesorazmerne stroške, ob upoštevanju vseh okoliščin.

Kadar je za ugotavljanje skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, mora potrošnik dati blago na voljo prodajalcu. Kadar je zaradi ugotavljanja skladnosti potrebna zamenjava blaga, prevzame prodajalec zamenjano blago na svoje stroške.

Pri popravilu ali zamenjavi blaga je treba odstraniti blago, ki je bilo vgrajeno v skladu z njegovo naravo in namenom, preden se je neskladnost pokazala, obveznost popravila ali zamenjave blaga vključuje odstranitev neustreznega blaga in vgradnjo nadomestnega ali popravljenega blaga ali kritja stroškov te odstranitve in novih instalacij.

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od kupoprodajne pogodbe v enem od naslednjih primerov:

– prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to primerno, ni dokončal popravila ali zamenjave blaga v skladu z zakonodajo ali je zavrnil zahtevo kupca za garancijo za ugotavljanje skladnosti blaga;

- neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal ugotoviti skladnost;

- je narava neskladnosti tako resna, da opravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od kupoprodajne pogodbe, ali

- je prodajalec izjavil ali je iz okoliščin razvidno, da prodajalec blaga ne bo prilagodil v razumnem roku ali brez večjih nevšečnosti za potrošnika.

Prostovoljna garancija

Za blago, za katerega je izdana garancija, je podjetje dolžno potrošniku izročiti garancijski list najkasneje ob dostavi blaga.

Garancijski list vsebuje naslednje podatke:

 1. firmo in sedež poroka;
 2. datum dobave blaga;
 3. podatke za identifikacijo blaga, za katerega velja garancija;
 4. izjavo garanta, da jamči za lastnosti oziroma brezhibno delovanje v garancijski dobi, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
 5. pravice potrošnika, če blago ne ustreza specifikacijam ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglasnem sporočilu;
 6. postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje pravice do garancije;
 7. rok za rešitev ugovorov;
 8. trajanje garancijske dobe;
 9. teritorialno območje veljavnosti garancije;
 10. jasno opozorilo, da ima potrošnik zakonsko pravico do brezplačnega uveljavljanja garancijskih zahtevkov do prodajalca v primeru neskladnosti blaga in da garancija ne izključuje potrošnikovih pravic iz obveznega jamstva za skladnost blaga;
 11. za blago, za katero je obvezna izdaja garancije, čas po poteku garancijskega roka, v katerem garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, rezervne dele in priključke.

Določbe o prostovoljni garanciji v ničemer ne vplivajo na pravice, ki jih ima potrošnik na podlagi zakonske garancije in na odgovornost prodajalca za stvarne napake na izdelku.

Posebna garancija proizvajalca

Za izdelke iz kategorije "tehnično blago" proizvajalec daje garancijo za brezhibno delovanje dve leti.

Proizvajalec za tehnično blago:

- potrošniku skupaj z garancijskim listom izroči navodila za montažo in uporabo ter seznam pooblaščenih serviserjev;

- zagotavlja servis, ki je s strani proizvajalca pooblaščen za opravljanje servisnih del na blagu in ima z njim sklenjeno pogodbo o nabavi rezervnih delov, če te dejavnosti ne opravlja sam;

- omogoča brezplačno odpravljanje težav v garancijskem roku;

- odplačno zagotavlja popravilo in vzdrževanje blaga, nadomestnih delov in priključkov najmanj tri leta po izteku garancijske dobe, pri čemer storitev opravlja sam ali ima sklenjeno servisno pogodbo z drugo osebo.

Če blago, za katerega je bila izdana obvezna garancija, ne ustreza specifikaciji ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglasnem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis prejel zahtevo kupca za odpravo napak, je proizvajalec dolžan blago zamenjati z enakim, novim in brezhibnim blagom brez odškodnine.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do najkrajšega časa, potrebnega za popravilo ali zamenjavo, vendar največ do 15 dni. Pri določanju podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. Proizvajalec obvesti potrošnika o številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Potrošnik lahko od proizvajalca zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost ugotovi v 30 dneh od dneva dostave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjane bistvene dele blaga z novimi proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec ali pooblaščeni servis lahko potrošniku omogoči brezplačno uporabo podobnega blaga pri popravilu blaga, za katerega je izdana obvezna garancija.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga za začasno uporabo, ima potrošnik pravico zahtevati povračilo škode ki mu je nastala ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške materiala, rezervnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo pri odpravi napak ali zamenjavi blaga nosi proizvajalec.

Spodaj je spletni obrazec za vložitev pritožbe.

SPLETNI OBRAZEC ZA REKLAMACIJO

Prodajalec priporoča zavarovanje blaga ob pošiljanju reklamacije. Kupec je dolžan vse zahtevane podatke v reklamacijskem obvestilu navesti resnično, predvsem pa pravilno navesti vrsto in obseg poškodovanosti blaga. Stranka ima pravico za reklamacije pri osebi ki jo proizvajalec pooblasti za izvajanje garancijskih popravil. Seznam pooblaščenih oseb je naveden v garancijskem listu ali pa ga bo prodajalec poslal kupcu na njegovo željo.

V primeru garancijskega popravila blaga se garancijski rok podaljša za čas, v katerem kupec blaga ni mogel uporabljati.

V primeru zamenjave blaga za novo blago začne garancijska doba teči znova od prevzema novega blaga, vendar samo za novo blago. V primeru zamenjave blaga za novo kupec prejme dokument s podatki o zamenjavi blaga, morebitne nadaljnje reklamacije pa se izvajajo na podlagi kupoprodajne pogodbe in reklamacijskega dokumenta.

Reševanje reklamacije se nanaša le na škodo, navedeno v reklamacijskem obvestilu in potrdilu o reklamaciji blaga.

Enostranska odstop od pogodbe in vračilo

 1. Vsak uporabnik spletnega mesta ima možnost pregleda Pogoje uporabe s klikom na povezavo na dnu strani pod »Pogoji uporabe«, Pogoji uporabe pa bodo Stranki dostavljeni na predlagani e- poštni naslov.
 2. Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe brez obrazložitve. Potrošnik lahko izkoristi pravico do odstopa od pogodbe:

- V primeru pogodbe o prodaji izdelkov v roku 14 dni od dneva prevzema izdelka.

- V primeru prodaje več izdelkov, kjer so različni izdelki dostavljeni ob različnih urah, v roku 14 dni od dneva prevzema zadnjega izdelka, s strani potrošnika ali tretje osebe, ki ni s strani potrošnika pooblaščen prevoznik.

- Navedeno ne vpliva na pravico potrošnika do uveljavljanja pravice do odstopa od dneva sklenitve pogodbe do dneva prevzema izdelka.

Če je potrošnik podal ponudbo za sklenitev pogodbe, ima potrošnik pravico odstopiti od ponudbe pred sklenitvijo pogodbe, s čimer preneha obveznost sklenitve pogodbe. Potrošnik lahko uveljavlja svojo pravico z nedvoumno izjavo ali s predlogo izjave.

Prodajalec je dolžan potrošnikovo odstopno sporočilo potrditi takoj po prejemu elektronsko, pod pogojem, da potrošniku zagotavlja pravico do odstopa tudi na svoji spletni strani.

Pravice do odstopa ni mogoče uveljaviti v naslednjih primerih

Pravica do odstopa od prodajne pogodbe ni dovoljena v naslednjih primerih:

- v celoti izpolnjena pogodba o storitvi, za katero potrošnik prevzame obveznost plačila cene, izpolnitev pa se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo izgubil pravico do enostranskega odstopa od pogodbe iz tega razdelka, če je storitev v celoti opravljena.

- predmet pogodbe je produkt, katerega cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, na katere trgovec nima vpliva in se lahko pojavijo v času trajanja potrošnikove pravice do enostranskog odstopa od pogodbe.

- predmet pogodbe je blago, ki je izdelano po specifikaciji potrošnika oziroma je jasno prilagojeno potrošniku.

- Potrošnik je posebej zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe nujnih popravil ali vzdrževalnih del, s pridržkom, da v primeru, da ob takem obisku trgovec poleg storitev, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, opravi tudi nekatere druge storitve, tj. blaga, razen tistega, ki je potrebno za izvedbo nujnih popravil ali vzdrževalnih del, ima potrošnik pravico do enostranske prekinitve pogodbe v zvezi s temi dodatnimi storitvami ali blagom.

- predmet pogodbe je dobava zapečatenih avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, ki so bili po dobavi odpečateni.

- predmet pogodbe je dobava digitalne vsebine, za katero potrošnik prevzame obveznost plačila ki ni bila dostavljena na materialnem nosilcu podatkov, če se je izpolnitev pogodbe začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrdilo, da je seznanjen z dejstvom, da bo s tem izgubil pravico do enostranske prekinitve pogodbe, trgovec pa mu je posredoval potrdilo o sklenjeni pogodbi.

- potrošnik je izrecno zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe storitve popravila, za katero je plačana cena, in je pogodba, katere izpolnitev se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika, v celoti izpolnjena.

Neposredne stroške vračila blaga krije kupec, razen če se je prodajalec strinjal s temi stroški ali če prodajalec ni obvestil potrošnika, da je dolžan nositi te stroške. To ne velja če prodajalec predlaga  da blago prevzame osebno ali preko s strani prodajalca pooblaščene osebe. Če se potrošnik izrecno odloči za način prevoza ki ni najcenejši standard mu prodajalec ni dolžan povrniti nastalih dodatnih stroškov.

Če potrošnik ni seznanjen s pravico do odstopa od pogodbe, mu pravica do enostranske odstopa od pogodbe preneha po preteku 12 mesecev od preteka 14-dnevnega roka.

Če je prodajalec potrošniku posredoval obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe v 12 mesecih, pravica do enostranske odstopa od pogodbe preneha s potekom 14-dnevnega roka od dneva, ko je potrošnik prejel to obvestilo.

Da bi potrošnik lahko uveljavljal pravico do enostranske odstopa od pogodbe, mora o svoji odločitvi o enostranski prekinitvi pogodbe obvestiti prodajalca pred iztekom 14-dnevnega roka z nedvoumno izjavo, poslano po pošti na naslov ali po elektronski pošti v info@naninails.si katerem bo navedel svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov, potrošnik pa lahko po lastni izbiri uporabi tudi spodaj pripet primer obrazca za enostranski odstop od pogodbe.

Obrazec za enostranski odstop od pogodbe je dostopen na spletni strani:

SPLETNI OBRAZEC ZA REKLAMACIJO

Kopijo Obrazca za enostranski odstop od pogodbe, ki se nahaja na spletni strani prodajalca, lahko kupec elektronsko izpolni in pošlje. Prodajalec bo potrdilo o prejemu obvestila o enostranskem odstopu od pogodbe poslal brez odlašanja po elektronski pošti.

V primeru odstopa od pogodbe je vsaka stranka dolžna drugi stranki vrniti tisto kar je prejela na podlagi pogodbe. Razen v primeru, ko je prodajalec ponudil, da blago, ki ga vrne potrošnik, prevzame sam, mora prodajalec vrniti plačilo šele, ko mu je blago vrnjeno, to je, ko mu potrošnik predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj prodajalcu,  če je bil prodajalec o tem obveščen pred prevzemom blaga. Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi potrošnikove izrecne izbire prevoza, ki se razlikuje od najcenejše vrste standardnega prevoza ki ga ponuja prodajalec.

Prodajalec mora plačani znesek vrniti z enakim plačilnim sredstvom kot ga je potrošnik uporabil pri plačilu, razen če se potrošnik izrecno strinja z drugim plačilnim sredstvom in ob predpostavki, da potrošniku za takšno vračilo ni dolžan plačati nobenih dodatnih stroškov.

Razen če je prodajalec ponudil da blago ki ga vrne potrošnik prevzame sam mora potrošnik blago vrniti na naslov brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od obvestila prodajalcu o odstopu od pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik svojo obveznost vračila blaga izpolnil pravočasno, če blago odpošlje ali izroči prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga pred iztekom roka.

Stranka je odgovorna za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z izdelkom, razen za tisto ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka. V primeru zmanjšanja vrednosti izdelka kot posledice prekomernega ravnanja z izdelkom bo prodajalec ocenil zmanjšanje vrednosti izdelka ob upoštevanju objektivnih kriterijev vsakega posameznega primera in o tem obvestil kupca.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Reševanje sporov je možno pred drugimi centrima za mediacijo.

Evropska komisija je ustvarila spletno stran na kateri se lahko potrošniki registrirajo, da lahko svoje pravne spore v zvezi s spletnimi nakupi rešijo z izpolnitvijo zahteve in se izognejo sodnim postopkom. Na ta način lahko potrošniki uveljavljajo svoje pravice, ne da bi jih pri tem ovirala na primer razdalja.

Uredba Evropske komisije št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki je v veljavi od 9. januarja 2016, je v pogon postavila Platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (Platforma za SRS).

Elektronska povezava do platforme za SRS:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

SPLETNI OBRAZEC ZA REKLAMACIJO

Gor

Pravila uporabe piškotkov

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo brskalnik shrani v vaš računalnik ali mobilno napravo, ko obiščete določeno spletno stran. S pomočjo piškotkov si spletna stran dolgo časa zapomni vaša dejanja in nastavitve (kot so prijava, jezik, velikost pisave in druge nastavitve povezane z zaslonom), zato jih ni treba znova vnesti vsakič, ko se vrnete na spletno mesto ali prebrskajte njegove različne strani.

Kako uporabljamo piškotke?

NaniNails s.r.o., (v nadaljevanju: NaniNails), Baška 278, 739 01 Baška, MBO: 29391920, vpisano v poslovni register Okrožnog sodišča v Ostravi, oddelek C, številka spisa 38419 (v nadaljevanju: "NaniNails") zbira, uporablja in upravlja vaše osebne podatke, ki jih najdete na spletnem mestu www.naninails.si.

www.naninails.si uporablja piškotke in podobne tehnologije za več namenov, odvisno od konteksta ali izdelka, vključno z:

 1. začasni uporabniški piškotki za vnos (id-seje) in/ali trajni piškotki, omejeni na nekaj ur – uporabljamo jih za shranjevanje vaših preferenc in nastavitev v vaši napravi ter za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Na primer, shranjevanje vaših osebnih želj v piškotke, kar vam omogoča, da vam ni treba znova in znova nastavljati enake;
 2. avtentifikacijski piškotki, ki se uporabljajo za storitve avtentikacije, v času trajanja ogleda strani - uporabljamo jih za preverjanje vaše verodostojnosti. Ta piškotek vam omogoča premikanje od strani do strani, ne da bi se morali znova prijaviti na vsaki strani;
 3. uporabniški varnostni piškotki, ki se uporabljajo za odkrivanje zlorab pristnosti, z omejenim trajanjem - uporabljamo jih za obdelavo informacij, ki nam omogočajo varnost in ugotavljanje goljufij in zlorab;
 4. piškotki multimedijskih vsebina, kot so piškotki predvajalnika flash, za čas ogleda strani;
 5. piškotke, ki omogočajo nalaganje, med trajanjem ogleda strani - uporabljamo jih, da si zapomnimo podatke, ki nam jih posredujete, te podatke shranimo v piškotek, da si lahko zapomnimo te podatke (kot je izbrani jezik);
 6. Trajni piškotki za prilagajanje uporabniškega vmesnika za čas ogleda strani (ali malo dlje) - uporabljamo piškotke, da vam omogočimo povratne informacije o spletnem mestu;

Poleg zgoraj navedenega uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb za skupno rabo dodatkov družbenih omrežij, za registrirane člane družbenih omrežij. Nekatera naša spletna mesta vključujejo piškotke družbenih omrežij (Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest) in Googlovih storitev (Youtube), vključno s tistimi, ki uporabnikom, ki so prijavljeni v družbeno omrežje, omogočajo deljenje vsebin prek tega omrežja. To se zgodi na spletnih mestih, ki omogočajo prijavo in registracijo prek računov družbenih omrežij in če delite vsebino spletne strani na družbenih omrežjih (npr. prek gumba »Všeč mi je«).

Piškotki, ki jih uporabljamo, so namenjeni predvsem temu, da uporabniku olajšajo uporabo naše spletne strani, na primer tako, da si "zapomnijo" podatke, tako da jih uporabniku ni treba vsakič vnesti. Uporabljamo tudi piškotke, ki vam omogočajo prilagajanje vsebine na internetu (kot so oglasi in fotografije) vašim željam.

Prav tako lahko izveste, kako upravljati piškotke tretjih oseb na njihovih spletnih straneh:

 1. Več o uporabi piškotkov s strani Facebooka in o tem, kako jih lahko regulirate, lahko izveste na

https://sl-si.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

 1. O uporabi piškotkov Instagrama in o tem, kako jih lahko regulirate, lahko izveste na

https://help.instagram.com/1896641480634370?locale=sl_SI&ref=ig&cms_id=1896641480634370&force_new_ighc=false

 1. Več o uporabi piškotkov s strani Googla in o tem, kako jih lahko regulirate, lahko izveste na https://support.google.com/chrome/answer/95647
 2. O tem, kako TikTok uporablja piškotke in kako jih lahko regulirate, lahko izveste na https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy?lang=en
 3. Več o uporabi piškotkov s strani Pinteresta in o tem, kako jih lahko regulirate, lahko izveste na https://policy.pinterest.com/en/cookies

Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest in Google zbirajo in obdelujejo vaše osebne podatke, ko obiščete ta spletna mesta in aplikacije, vključno s podatki o napravah in podatki o vaši dejavnosti brez kakršnih koli dodatnih dejanj z vaše strani. To se zgodi ne glede na to, ali imate Facebook, Instagram ali Google uporabniški račun in ali ste prijavljeni ali ne.

NaniNails ne more vplivati ​​na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo tretje osebe.

NaniNails ne uporablja piškotkov za namene, ki niso opisani v našim Pravilima o zasebnosti in teh Pravilih.

Piškotki, ki se uporabljajo na tej spletni strani

IME

KRATEK OPIS

Tehnični piškotki

 • Ti piškotki so potrebni za brskanje po spletnih straneh in uporabo posebnih funkcij. Brez teh potrebnih piškotkov nekaterih funkcij našega spletnega mesta ni mogoče uporabljati.

Funkcionalni piškotki

 • Ti piškotki zbirajo informacije o vedenju uporabnikov. Te informacije so del poročila, katerega namen je izboljšati spletno mesto. Vsi zbrani podatki so anonimni.

Marketinški in promocijski piškotki

 • Ti piškotki se uporabljajo za prikaz oglasov, ki ustrezajo uporabniku in njegovim interesom. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za shranjevanje in merjenje učinkovitosti oglaševalske akcije, na katero je naročnik naletel med obiskom določenih spletnih mest. Poleg tega uporabljamo piškotke tretjih oseb (npr. Google Analytics za analizo prometa). Ti piškotki so v lasti tretjih oseb in nimamo dostopa do branja ali zapisovanja teh podatkov.

Transfer v tretje države

NaniNails uporablja orodja in storitve podjetij in družbenih omrežij, ki ne delujejo na območju Evropske unije. Dolžni smo vas opozoriti, da lahko tretje osebe prenesejo vaše osebne podatke v ZDA, kjer jih delijo z obveščevalnimi službami v skladu z veljavnimi predpisi v ZDA.

Skrbimo za zaščito vaših podatkov, zato smo uvedli mehanizme, ki bodo omogočili še višji stopenj vaše zaščite.

O vseh izvedenih ukrepih vas bomo dodatno obvestili, po zaključku postopkov, ki so v teku, pa bomo tudi spremenili naše pravilnike. Če vas zanima, kako tretje osebe spreminjajo svoja pravila o varstvu podatkov, si oglejte naslednje povezave:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

https://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdr

Katere piškotke uporablja Meta Platforms Ireland Ltd.?

Meta Platforms Ireland Ltd. (v nadaljevanju: Meta) uporablja piškotke, če imate Facebook uporabniški račun, če uporabljate izdelke Meta, vključno s Facebook stranmi in aplikacijami, ali če obiščete druga spletna mesta in aplikacije, ki uporabljajo Facebook izdelke (vključno z gumbom »Všeč mi je« ali drugimi Facebook tehnologijami).

Piškotki omogočajo podjetju Meta, da vam ponudi svoje izdelke in razume informacije, ki jih prejme od vas, vključno z informacijami o vaši uporabi drugih spletnih mest in aplikacij, ne glede na to, ali ste registrirani ali prijavljeni.

Piškotki pomagajo nuditi, zaščititi in izboljšati izdelke Meta, na primer s prilagajanjem vsebine, prilagajanjem in merjenjem oglasov ter omogočanjem varnejšega okolja. Čeprav se lahko piškotki, ki jih uporablja Facebook, občasno spremenijo v skladu z izboljšavami in posodobitvami izdelkov Meta, se uporabljajo za naslednje namene: preverjanje avtentifikacije; varnost in celovitost spletnega mesta in izdelkov; zatiranje dejavnosti ki kršijo pravila Facebooka ali kako drugače preprečujejo pravilno zagotavljanje izdelkov Meta; oglaševanje, napotitve, analitika in merjenje; merjenje uspešnosti oglaševalskih kampanj za podjetja ki uporabljajo izdelke Meta; omogočanje Facebook prikaz oglasov na podlagi dejavnosti na drugih spletnih mestih; zagotavljanje vsebine ki je pomembna za območje kjer ste; izvedba;

Meta uporablja piškotke in prejema podatke, ko obiščete njena spletna mesta in aplikacije, vključno s podatki o napravah in podatki o vaši dejavnosti brez kakršnega koli dodatnega ukrepanja z vaše strani. To se zgodi ne glede na to, ali imate Facebook uporabniški račun in ali ste prijavljeni ali ne.

Piškotki pomagajo nuditi, zaščititi in izboljšati izdelke Meta, na primer s prilagajanjem vsebine, prilagajanjem in merjenjem oglasov ter omogočanjem varnejšega okolja. Čeprav se lahko piškotki, ki jih uporablja Facebook, občasno spremenijo v skladu z izboljšavami in posodobitvami izdelkov Meta, se uporabljajo za naslednje namene:

- Avtentikacija: Piškotke uporabljamo za preverjanje vašega uporabniškega računa in ugotavljanje, ali ste prijavljeni, da vam olajšamo dostop do izdelkov Meta in prikažemo ustrezno vsebino in funkcije. Na primer, uporabljamo piškotke, da lahko ostanete prijavljeni med premikanjem z ene Facebook strani na drugo. Piškotki nam tudi pomagajo, da si zapomnimo vaš brskalnik, tako da se vam ni treba nenehno prijavljati v Facebook in se lažje prijavite prek aplikacij in spletnih mest tretjih oseb.

- Varnost in celovitost spletnega mesta in izdelka: Piškotke uporabljamo za zaščito vašega računa, podatkov in izdelkov Meta. Na primer, s piškotki lahko prepoznamo in uvedemo dodatne varnostne ukrepe, ko nekdo poskuša nepooblaščeno dostopati do uporabnikovega Facebook računa, na primer s hitrim ugibanjem različnih gesel. Piškotke uporabljamo tudi za shranjevanje podatkov, s katerimi lahko obnovimo vaš uporabniški račun, če pozabite geslo ali zahtevate dodatno avtentikacijo, če nas obvestite da je bil uporabniški račun vlomljen.

- Piškotke uporabljamo tudi za preprečevanje dejavnosti, ki kršijo naša pravila ali kako drugače onemogočajo pravilno zagotavljanje izdelkov Meta. Piškotke na primer uporabljamo za boj proti neželeni pošti in poskusom lažnega predstavljanja, ker nam omogočajo identifikacijo računalnikov, ki ustvarjajo številne lažne uporabniške Facebook račune. S pomočjo piškotkov tudi zaznamo računalnike, ki so okuženi z zlonamerno programsko opremo, in ukrepamo, da preprečimo dodatno škodo. Poleg tega uporabljamo piškotke, da mladoletnikom preprečimo registracijo uporabniškega Facebook računa.

- Oglaševanje, priporočila, analitika in merjenje: Piškotki nam pomagajo pri prikazovanju oglasov in dajanju priporočil za podjetja in druge organizacije ljudem, ki bi jih morda zanimali njihovi izdelki, storitve ali cilji. Piškotki nam na primer pomagajo pri prikazovanju oglasov ljudem, ki so že obiskali spletno mesto podjetja, kupili njegove izdelke ali uporabljali njegove aplikacije, in priporočamo izdelke in storitve na podlagi te dejavnosti. Piškotki nam omogočajo tudi, da omejimo število prikazov oglasov, tako da ne vidite vedno znova istega oglasa.

- Piškotke uporabljamo tudi za merjenje uspešnosti oglaševalskih akcij podjetij, ki uporabljajo produkte Meta. Piškotke na primer uporabljamo za štetje, kolikokrat je oglas prikazan, in za izračun stroškov oglasa. Piškotke uporabljamo za merjenje, kolikokrat uporabniki na primer kliknejo ali si ogledajo oglas.

- Piškotki nam omogočajo prikazovanje oglasov in merjenje njihove uspešnosti v različnih brskalnikih in napravah, ki jih uporablja ista oseba. Na primer, s piškotki lahko preprečimo stalno prikazovanje istega oglasa na različnih napravah, ki jih uporabljate.

- Piškotki nam omogočajo tudi vpogled v ljudi, ki uporabljajo izdelke Meta, in ljudi, ki komunicirajo z oglasi, spletnimi mesti in aplikacijami oglaševalcev, ter v podjetja ki uporabljajo izdelke Facebook. Na primer, uporabljamo piškotke, da podjetjem pomagamo razumeti, katerim skupinam ljudi je všeč njihova Facebook stran ali uporabljajo njihove aplikacije, da lahko zagotovijo ustreznejšo vsebino in razvijejo funkcije, ki bodo verjetno zanimale njihove stranke. Prav tako uporabljamo piškotke, da vam omogočimo izklop prikazovanja oglasov na Facebooku na podlagi dejavnosti na drugih spletnih mestih. Preberite več o podatkih, ki jih prejemamo, o tem, kako se odločamo, katere oglase vam bomo prikazali znotraj in zunaj Meta izdelkov, ter o nastavitvah, ki jih lahko nadzirate.

- Funkcije in storitve spletnega mesta: Piškotki omogočajo uporabo funkcij, ki jih potrebujemo za zagotavljanje izdelkov Meta. Piškotki nam na primer pomagajo shraniti nastavitve, vedeti, kdaj ste si ogledali vsebino Meta produkta ali komunicirati z njo, in vam zagotoviti prilagojeno vsebino in izkušnjo. Piškotki nam na primer omogočajo, da vam in drugim ponudimo predloge ter prilagodimo vsebino na drugih spletnih mestih, ki vsebujejo naše dodatke za socialna omrežja. Če ste skrbnik strani, vam piškotki omogočajo preklop z objav na vašem osebnem Facebook uporabniškem računu na objavo s strani in obratno.

- Piškotke uporabljamo tudi za zagotavljanje vsebine, ki je pomembna za območje kjer se nahajate. Na primer, v piškotek, ki je nameščen v vašem brskalniku ali na vaši napravi, lahko shranimo podatke ki omogočajo prikaz določene spletne strani v želenem jeziku.

- Učinkovitost: uporabljamo piškotke, da vam zagotovimo najboljšo možno izkušnjo storitev. Piškotki nam na primer omogočajo usmerjanje prometa med strežniki in ugotavljanje, kako hitro se izdelki Meta nalagajo za različne ljudi. Piškotke uporabljamo tudi za beleženje razmerja stranic in dimenzij zaslonov in oken, ki jih uporabljate, ter za ugotavljanje ali ste omogočili visokokontrastni način, da lahko pravilno prikažemo spletna mesta in aplikacije.

- Analitika in raziskave: Piškotke uporabljamo za vpogled v uporabo izdelkov Meta, da jih lahko izboljšamo. Na primer, uporabljamo piškotke, da ugotovimo, kako se uporablja storitev Facebook, analiziramo, kateri deli izdelkov Facebook so najbolj uporabni in zanimivi za uporabnike, in prepoznamo funkcije, ki jih je mogoče izboljšati.

Piškotki, ki jih uporablja Facebook, se namestijo v vaš računalnik ali napravo in če se uporabljajo izdelki, ki jih nudijo drugi člani podjetij Meta, ter spletna mesta in aplikacije, ki jih zagotavljajo druga podjetja, ki uporabljajo izdelke Meta, vključno s podjetji, ki v svoja spletna mesta in aplikacije vključujejo tehnologije Meta. Zgoraj navedeno pomeni, da lahko v določenih okoliščinah vaše podatke uporablja upravljavec www.naninails.si zbira tudi druge partnerje Mete in druga podjetja, ki morda uporabljajo storitve Mete.

Facebook uporablja piškotke in prejema podatke, ko obiščete ta spletna mesta in aplikacije, vključno s podatki o napravi in ​​podatki o vaši dejavnosti, ne da bi pri tem naredili kakršno koli dodatno dejanje. To se zgodi ne glede na to, ali imate Facebook račun in ali ste prijavljeni ali ne.

Ali druge strani uporabljajo piškotke, povezane z izdelki Meta?

Da, tretje osebe lahko uporabljajo piškotke na izdelkih Meta za zagotavljanje storitev nam in podjetjem, ki oglašujejo na Facebooku.

Naši partnerji za merjenje na primer uporabljajo piškotke v izdelkih Meta, da bi oglaševalcem pomagali razumeti učinkovitost oglaševalskih kampanj in primerjati uspešnost teh kampanj z oglasi, prikazanimi na drugih spletnih mestih in v drugih aplikacijah.

Tudi tretje osebe uporabljajo piškotke na svojih spletnih straneh in v lastnih aplikacijah v povezavi z izdelki Meta. Če želite izvedeti, kako druge strani uporabljajo piškotke, si oglejte njihove pravilnike.

Na kakšen način upravljati kako Facebook uporablja piškotke za prikazovanje oglasov?

Eden od razlogov, zakaj uporabljamo piškotke, je, da vam prikazujemo koristne in ustrezne oglase na Facebooku in zunaj njega.

Način, na katerega Facebook uporablja podatke za prikazovanje oglasov, lahko upravljate z orodji opisanimi spodaj, medtem ko lahko podatke ki jih uporablja upravljavec podatkov v zvezi s storitvami Meta ki jih uporablja NaniNails, urejate in posodabljate z orodji za upravljavce podatkov, ki so na voljo na spletnem mestu www.naninails.si.

Vsi:

Odjavite se lahko od prikazovanja spletnih oglasov ki jih prikazujejo Facebook in druga podjetja prek Digital Advertising Alliance v ZDA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadi ali Evropskega združenja za interaktivno digitalno oglaševanje v Evropi ali prek nastavitev vaše mobilne naprave. Upoštevajte, da lahko programska oprema in orodja za blokiranje oglasov, ki omejujejo našo uporabo piškotkov, motijo ​​te kontrole.

Dodatne informacije o oglaševanju na internetu:

Oglaševalska podjetja, s katerimi Meta sodeluje, v okviru svojih storitev uporabljajo predvsem piškotke in podobne tehnologije. Če želite izvedeti več o tem, kako oglaševalci na splošno uporabljajo piškotke in o možnostih, ki jih ponujajo, raziščite naslednje vire: Digital Advertising Alliance, Digital Advertising Alliance of Canada in Evropsko združenje za interaktivno digitalno oglaševanje.

Upravljanje piškotkov v brskalniku:

Poleg tega lahko vaš brskalnik ali naprava vsebuje nastavitve, ki vam omogočajo, da izberete, ali so piškotki shranjeni v vašem brskalniku, in možnost brisanja piškotkov. Za več informacij o teh kontrolnikih si oglejte pomoč brskalnika ali naprave. Če onemogočite uporabo piškotkov v vašem brskalniku, nekateri deli Facebook izdelka morda ne bodo delovali pravilno.

Namen in obseg zbiranja ter nadaljnje obdelave in uporabe podatkov s strani Facebooka/Instagrama ter vaše pravice v zvezi s tem in možnosti nastavitev varovanja zasebnosti najdete v obvestilih o varstvu podatkov družbe Facebook na:https://www.facebook.com/policy.php in v obvestilih o zasebnosti za Instagram na:https://help.instagram.com/402411646841720.

Če ne želite, da Facebook/Instagram podatke, zbrane prek našega spletnega mesta, neposredno dodeli vašemu Facebook/Instagram profilu, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz Facebooka/Instagrama. Nalaganje vtičnikov Facebook/Instagram lahko popolnoma preprečite z vtičniki za vaš brskalnik, npr. z uporabo "Facebook Blocker" (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Katere piškotke uporablja Google LLC in njegova povezana podjetja?

Spletna stran www.naninail.si uporablja tudi nekatere Googlove storitve, na podlagi katerih prek piškotkov Google LLC zbira določene osebne podatke (v nadaljevanju: Google).

Ko govorimo o Googlovih storitvah, upoštevamo naslednje izraze:

- Google aplikacije,

- spletne strani in

- naprave, kot so platforme Search, YouTube in Google Home, kot sta brskalnik Chrome in operacijski sistem Android

- izdelki, ki so integrirani v aplikacije in spletna mesta tretjih oseb, kot so oglasi in

- vgrajeni Google zemljevidi.

Ko ste prijavljeni in komunicirate z nekaterimi Googlovimi storitvami, na primer z objavo komentarja na videoposnetek v YouTubu, bosta vaše ime in slika prikazana poleg vaše dejavnosti. Google lahko te podatke prikaže tudi v oglasih, odvisno od vaših nastavitev.

Google lahko nekatere kategorije podatkov javno deli s svojimi partnerji, kot so oglaševalci ali razvijalci. Podobno Google dovoljuje določenim partnerjem zbiranje podatkov iz vašega brskalnika ali naprave za namene oglaševanja in merjenja prek lastnih piškotkov ali podobnih tehnologij.

Google uporablja piškotke za veliko namen. Na primer, da si zapomnite vaše nastavitve varnega iskanja, da naredite oglase ki jih vidite ustreznejši za vas, da štejete obiskovalce določene strani, da vam pomaga pri registraciji za nekatere Googlove storitve, da zaščitite svoje podatke ali da si zapomnite nastavitve oglasov.

Spodaj si lahko ogledate seznam vrst piškotkov, ki jih uporablja Google, in hkrati izveste, kako Google in njegovi partnerji uporabljajo piškotke pri oglaševanju.

1. Uporaba piškotkov ˝Nastavitve˝

Ti piškotki omogočajo Google spletnim mestom, da si zapomnijo informacije, ki spremenijo način obnašanja ali videza spletnega mesta, na primer izbrani jezik ali regijo. Na primer, ko si zapomni na katerem območju ste, lahko spletno mesto ponudi lokalne vremenske ali prometne novice. Ti piškotki vam lahko tudi pomagajo spremeniti velikost besedila, pisavo in druge dele spletnih strani, ki jih lahko prilagodite.

Če se podatki, shranjeni v nastavitvenem piškotku izgubijo, lahko uporaba spletnega mesta izgubi funkcionalnost, vendar to ne sme preprečiti delovanja spletnega mesta.

primer:

Večina Googlovih uporabnikov ima v brskalniku nastavitveni piškotek, imenovan »NID«. Brskalnik pošlje ta piškotek z zahtevami Googlovim spletnim mestom. Piškotek »NID« vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja za shranjevanje vaših preferenc in drugih informacij, na primer izbrani jezik (npr. slovenščina), koliko rezultatov iskanja želite prikazati na strani (npr. 10 ali 20) ) in ali želite, da je Googlov filter za varno iskanje vklopljen.

2. Uporaba piškotkov ˝Varnost˝

Google uporablja varnostne piškotke za preverjanje avtentifikacije uporabnikov in zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenimi osebami.

primer:

Google uporablja piškotke »SID« in »HSID«, ki vsebujejo digitalno podpisane in šifrirane zapise ID-ja Google Računa uporabnika in časa zadnje prijave. Kombinacija teh dveh piškotkov omogoča Googlu blokiranje mnogih vrst napadov, na primer, poskusov kraje vsebine obrazcev, ki ste jih izpolnili na spletnih straneh.

3. Uporaba piškotkov ˝Procesi˝

Procesni piškotki pomagajo spletnim mestom pri delovanju in zagotavljanju storitev, ki jih obiskovalci spletnega mesta pričakujejo, na primer pri gibanju po spletnih mestih ali dostopu do varovanih območij spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletna stran ne more pravilno delovati.

primer:

Google uporablja piškotek, imenovan "lbcs", ki omogoča Google Dokumentom, da odprejo več dokumentov v enem brskalniku. Blokiranje tega piškotka bi preprečilo pravilno delovanje Google Dokumentov.

4. Uporaba piškotkov »Oglaševanje«

Ta kategorija piškotkov pomaga Googlu narediti oglaševanje bolj zanimivo za uporabnike ter večjo vrednost za izdajatelje in oglaševalce. Piškotki se običajno uporabljajo za izbiro oglasov na podlagi njihove ustreznosti za uporabnika, za izboljšanje poročanja o uspešnosti oglaševalske akcije in za izogibanje prikazovanju istih oglasov posameznemu uporabniku.

primer:

Piškotka NID in SID Google uporablja za prilagajanje oglasov v Googlovih izdelkih, kot je Iskanje Google. Google na primer uporablja te piškotke, da si zapomni vaša zadnja iskanja, vaše prejšnje interakcije z oglasi ali rezultati iskanja oglaševalcev in vaše obiske spletnih mest oglaševalcev. Slednji omogoča prikazovanje prilagojenih oglasov na Googlu.

Google uporablja tudi enega ali več piškotkov za oglase, ki jih prikazuje v spletu. Eden glavnih oglaševalskih piškotkov na spletnih mestih, ki niso Googlova, se imenuje "IDE" in je shranjen v brskalnikih pod domeno doubleclick.net. Drug piškotek iste vrste je shranjen pod domeno google.com in se imenuje "ANID".

Google uporablja tudi DSID, FLC, AID, TAID in exchange_uid. Tudi drugi Googlovi izdelki, kot je YouTube, lahko uporabljajo te piškotke za prikaz ustreznejših oglasov.

Včasih so lahko oglaševalski piškotki nameščeni na domeni spletnega mesta ki ste ga obiskali. V primeru oglaševanja ki ga ponuja Google po spletu se lahko na domeni obiskanega spletnega mesta nastavijo piškotki »__gads« ali »__gac«.

Za razliko od piškotkov, ki so nastavljeni na Googlovih domenah, Google teh piškotkov ne more brati, ko ste na spletnih mestih kjer niso nastavljeni.

Njihov namen je meriti interakcije z oglasi na tej domeni in preprečiti, da bi se uporabnikom preveč prikazovali isti oglasi.

Google uporablja tudi konverzijske piškotke, katerih glavni namen je pomagati oglaševalcem ugotoviti, kolikokrat ljudje, ki kliknejo na njihov oglas, dejansko kupijo njihove izdelke.

5. Uporaba piškotkov "Status seje".

Spletna mesta pogosto zbirajo informacije o tem, kako uporabniki komunicirajo s spletnim mestom. To lahko vključuje informacije o tem, katere strani uporabniki najpogosteje obiščejo in ali prejemajo sporočila o napakah z določenih strani. Ti "piškotki stanja seje" pomagajo Googlu izboljšati svoje storitve in uporabnikom zagotoviti boljšo izkušnjo brskanja.

Če blokirate ali izbrišete te piškotke, spletno mesto ne bo postalo neuporabno.

Zgoraj omenjeni piškotki se lahko uporabljajo tudi za anonimno merjenje učinkovitosti plačila na klik in pridruženega oglaševanja.

primer:

Piškotek z imenom "recently_watched_video_id_list" se uporablja tako, da storitev YouTube beleži, katere videoposnetke si je določen brskalnik nedavno ogledal.

6. Uporaba "Analytics" piškotkov

Za analizo prometa na spletnem mestu www.naninails.si uporablja Google (Universal) Analytics, analitično storitev družbe Google Ireland Limited (www.google.de), ki deluje v skladu z irskimi predpisi, s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (www.google.co.uk). Ko se podatki prenesejo v Google in shranijo na strežnikih, ki se nahajajo v Združenih državah Amerike, je ameriško podjetje Google LLC certificirano v sistemu varstva podatkov EU-US Privacy Shield.

Google (Universal) Analytics uporablja metode, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletnih mest, kot so piškotki. Samodejno zbrani podatki o vaši uporabi teh spletnih mest se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Z vklopom anonimizacije IP naslova na teh spletnih straneh se IP naslov skrajša pred prenosom znotraj držav članic Evropske unije ali drugih držav podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP prenese na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Anonimni naslov IP, ki ga pošlje vaš brskalnik kot del storitve Google Analytics, ni povezan z drugimi Googlovimi podatki. Ko končamo z uporabo Google Analytics, se podatki, zbrani v tem kontekstu, izbrišejo.

Googlovo zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek, povezanih z vašo uporabo spletnih mest (vključno z vašim naslovom IP) in obdelavo teh podatkov s strani Googla, lahko preprečite tako, da prenesete in namestite dodatek za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Druga možnost je, da s klikom na to povezavo preprečite prihodnje zbiranje podatkov s strani Google Analytics na teh spletnih mestih. Piškotek, s katerim se odjavite, se shrani na vaši mobilni napravi. Če piškotke izbrišete, morate znova klikniti na isto povezavo.

Kadar koli lahko izvozite kopijo svojih podatkov ali jih izbrišete iz Google Računa.

Po želji lahko izvozite kopijo vsebine iz svojega Google Računa za varnostno kopiranje ali uporabo v storitvi, ki ni Googlova.

Če želite izbrisati svoje podatke, lahko zahtevate:

- Brisanje vsebine iz določenih Googlovih storitev.

- Poiščite in nato izbrišite določene elemente iz svojega računa na strani Moja dejavnost.

- Izbrišite nekatere Googlove izdelke, vključno s podatki, povezanimi z njimi.

- Izbrišite celoten račun Google.

- Brisanje vaših podatkov.

A.1. Brisanje vseh piškotkov iz računalnika:

Če odstranite piškotke, boste odjavljeni s spletnih mest in vaše shranjene nastavitve bodo morda izbrisane.

Kako narediti:

 1. Odprite Chrome na računalniku.
 2. Kliknite v zgornjem desnem kotu več in nato Nastavitve.
 3. Kliknite na dnu Napredno.
 4. V razdelku "Zasebnost in varnost“ kliknite Nastavitve vsebine.
 5. Kliknite element piškotki.
 6. Pod postavko"Vsi piškotki in podatki o spletnih mestih“ kliknite Odstrani vse.
 7. Potrdite s klikom Izbriši vse.

A.2. Brisanje piškotkov določenega spletnega mesta:

Kako narediti:

 1. Odprite Chrome v računalniku.
 2. Kliknite v zgornjem desnem kotu več in nato Nastavitve.
 3. Kliknite na dnu Napredno.
 4. V razdelku "Zasebnost in varnost“ kliknite Nastavitve vsebine.
 5. Kliknite element piškotki.
 6. Pod točko "Vsi piškotki in podatki spletne strani" poiščite ime spletnega mesta.
 7. Desno od spletnega mesta kliknite Odstrani ga.

A.3. Brisanje piškotkov določenih obdobij:

Kako narediti:

 1. Odprite Chrome v računalniku.
 2. Kliknite v zgornjem desnem kotu več.
 3. Kliknite Več orodij,in nato Počisti podatke brskanja.
 4. Na vrhu tapnite spustni meni zraven "Izbrišite naslednje elemente".
 5. Izberite obdobje, na primer preteklo uro ali pretekli dan.
 6. Označite polje možnosti "Piškotki in drugi podatki spletne strani". Počistite vse druge možnosti.
 7. Kliknite Izbriši podatkov brskanja.

B. Spreminjanje nastavitev Googlovih piškotkov

Piškotke, ki jih shranjujejo spletna mesta, lahko dovolite ali blokirate.

B.1. Dovolite ali blokirajte piškotke

1. Odprite Chrome v računalniku.

2. V zgornjem desnem kotu kliknite Več in nato Nastavitve.

3. Na dnu kliknite Napredno.

4. V razdelku “Zasebnost in varnost“ kliknite Nastavitve vsebine.

5. Kliknite na postavko Piškotki.

6. Vklopite ali izklopite možnost Dovoli spletnim mestom shranjevanje in branje podatkov o piškotkih.

B.2. Blokiranje piškotkov drugih spletnih mest

Ko obiščete spletno mesto lahko dovolite piškotke tega spletnega mesta in blokirate piškotke drugih spletnih mest ki imajo na tem spletnem mestu oglase ali slike. Če želite blokirati piškotke tretjih oseb, vklopite Blokiraj piškotke tretjih oseb.

Vsi piškotki in podatki spletnih mest z drugih spletnih mest bodo blokirani, tudi če je spletno mesto dovoljeno na seznamu izjem.

B.3. Dovolite ali blokirajte piškotke določenega spletnega mesta

Če privzeto dovolite piškotke, lahko še vedno blokirate piškotke določenega spletnega mesta.

1. Odprite Chrome v računalniku.

2. V zgornjem desnem kotu kliknite Več in nato Nastavitve.

3. Na dnu kliknite Napredno.

4. V razdelku ''Zasebnost in varnost'' kliknite Nastavitve vsebine.

5. Kliknite na postavko Piškotki.

6. Poleg postavk ''Blokiraj'', ''Izbriši ob izhodu'' ali ''Dovoli'' kliknite Dodaj.

7. Vnesite spletni naslov.

8. Če želite narediti izjemo za celotno domeno, vnesite [*.] pred ime domene. Na primer [*.] google.com se nanaša na drive.google.com in calendar.google.com.

Določite lahko tudi naslov IP ali spletni naslov, ki se ne začne s http://.

9. Kliknite Dodaj.

10. Če želite odstraniti izjemo, ki je ne želite več, na desni strani mesta kliknite Več in nato Odstrani.

Opomba: če Chromebook uporabljate v službi ali šoli, morda ne boste mogli spremeniti te nastavitve. Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na skrbnika.

B.4. Brisanje piškotkov po zaprtju Chroma

Spletnim mestom lahko dovolite, da si zapomnijo podatke med sejo brskanja, vendar samodejno izbrišejo piškotke, ko zaprete Chrome.

1. Odprite Google Chrome v računalniku.

2. V zgornjem desnem kotu kliknite Več in nato Nastavitve.

3. Na dnu kliknite Napredno.

4. V razdelku ''Zasebnost in varnost'' kliknite Nastavitve vsebine.

5. Kliknite na postavko Piškotki.

6. Vklopite Ohrani lokalne podatke samo, dokler ne zaprem brskalnik.

Če imate dodatna vprašanja ali določene nejasnosti, se lahko obrnete na Google in njihov urad za varstvo zasebnosti, lahko pa se obrnete tudi na Agencijo za zaščito osebnih podatkov Republike Hrvaške.

Kako lahko nadzorujete piškotke?

Piškotke lahko nadzirate in/ali brišete po želji.

Izbrišete lahko vse piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, nastavitve večine brskalnikov pa vam omogočajo, da blokirate shranjevanje piškotkov.

Če blokirate piškotke, boste morda morali ročno prilagoditi nekatere nastavitve vsakič, ko obiščete spletno mesto, nekatere storitve in funkcije pa morda ne bodo na voljo.

Obiskovalec lahko spremeni način uporabe piškotkov z upravljanjem soglasja, danega kot del nastavitev zasebnosti na naši spletni strani ali v brskalniku ali aplikaciji, vključno z blokiranjem ali odstranitvijo tistih, ki prihajajo iz spletne trgovine (in drugih spletnih mest). Če želite to narediti, spremenite nastavitve brskalnika ali aplikacije. Metoda odstranitve se razlikuje glede na uporabljeni internetni brskalnik. Podatke o brisanju piškotkov najdete na zavihku "Pomoč" izbranega internetnega brskalnika. Izbris piškotkov ni enak izbrisu osebnih podatkov s strani upravljavca osebnih podatkov, pridobljenih s piškotki.

Na primer, v brskalniku Mozilla Firefox: Orodja -> Možnosti -> Zasebnost; v brskalniku Google Chrome: Nastavitve -> Prikaži napredne nastavitve -> Zasebnost -> Nastavitve vsebine -> Piškotki. Dostopne poti se lahko razlikujejo glede na uporabljeno različico brskalnika.

Podrobnejše informacije o upravljanju piškotkov na mobilnem telefonu ali drugi mobilni napravi najdete v uporabniškem priročniku posameznega telefona ali mobilne naprave.

Prav tako je mogoče blokirati piškotke tretjih oseb, hkrati pa sprejemati piškotke, ki jih uporablja neposredno upravljavec (možnost "blokiraj piškotke tretjih oseb").

Kakšne bodo posledice odstranitve ali blokiranja piškotkov?

Omejitev uporabe piškotkov na določeni napravi onemogoča ali bistveno oteži pravilno uporabo spletne trgovine, lahko je na primer povezana z nezmožnostjo vzdrževanja prijavne seje.

Izbrišete lahko vse piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, nastavitve večine brskalnikov pa vam omogočajo, da blokirate shranjevanje piškotkov. Če blokirate piškotke, boste morda morali ročno prilagoditi nekatere nastavitve vsakič, ko obiščete spletno mesto, nekatere storitve in funkcije pa morda ne bodo na voljo.

NaniNails vam omogoča, da kadar koli posodobite nastavitve piškotkov www.naninails.si/#cookies

Kako izbrisati piškotke?

Če svojih nastavitev ne želite upravljati prek mesta na naši spletni strani, vas obveščamo, da trenutno obstaja več spletnih mest za izklop shranjevanja piškotkov za različne storitve.

Več informacij lahko dobite na naslednjih spletnih straneh:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.com/hr

www.aboutads.info/choices

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

 

Poleg naštetega so vam lahko v veliko pomoč tudi naslednje spletne strani

Evropsko združenje za interaktivno digitalno oglaševanje (EU)

Safari (namizje)

Internet Advertising Bureau (ZDA)

Safari (mobilni)

Urad za internetno oglaševanje (EU)

Brskalnik Android

Google Chrome

Opera

internet Explorer

Opera Mobile

Mozilla Firefox

 

Druga vprašanja

Če nas želite kontaktirati v zvezi s temi Pravili ali načinom, kako spletno mesto uporablja vaše podatke, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-naslov:peterek@naninails.cz ali na naslov NaniNails, Baška 278, 739 01 Baška, Czech republic.

Gor

Obvestilo za Facebook

Obvestilo o varstvu podatkov

NaniNails s.r.o., (v nadaljevanju: NaniNails) kot skrbnik spletišča »NaniNails Slovenija« je v okviru družbenega omrežja Facebook upravljavec vaših osebnih podatkov. Meta Platforms Ireland Ltd je upravljavec vaših osebnih podatkov. Na NaniNails se lahko kadarkoli obrnete prek e-naslova pooblaščene osebe za varstvo podatkov peterek@naninails.cz ali prek poštnega naslova NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška, MŠ: 29391920. Podjetje je vpisano v poslovni register okrožnega sodišča v Ostravi, oddelek C, številka vpisa 38419.

Pozorno preberite to obvestilo, da boste razumeli, zakaj in kako zbiramo vaše osebne podatke z orodji, ki jih Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (v nadaljevanju: Meta) uporablja in ponuja kot storitev svojim uporabnikom, ter načinom njihove uporabe.

V tem obvestilu opisujemo podatke, ki jih obdelujemo zaradi podpore Facebooku, Instagramu, Messengerju ter drugim izdelkom in funkcijam, ki jih Meta ponuja ali jih Meta obdeluje v okviru zagotavljanja svoje storitve nam kot upravljavcu podatkov.

Dodatna orodja in informacije najdete tudi v nastavitvah Facebooka in Instagrama.

Da bi vam praktično predstavili, na kaj vse se nanašajo prejšnje aktivnosti, je tukaj primer: ko nam pošljete povpraševanje prek Facebook sporočila, bodo naši skrbniki v okviru odgovora na sporočilo obdelali vaše osebne podatke. Vaše podatke bomo obdelali tudi, ko organiziramo nagradno igro, vendar vas bomo takrat dodatno obvestili o vseh vaših pravicah v okviru pravil nagradne igre.

Prek družbenih omrežij vas NaniNails obvešča o uspehih in ciljih podjetja, vam posreduje informacije o izdelkih, storitvah in cenah ter deli novice o nagradnih igrah, promocijskih akcijah in dogodkih, ki bi vas lahko zanimali, vse to na podlagi zakonitega interesa in/ali soglasja, odvisno od vrste aktivnosti, ki se izvaja.

Pri izvajanju zgoraj navedenih aktivnosti obdelujemo vaše osebne podatke, ki lahko vključujejo ime, priimek, e-naslov, spol, vzdevek, osebne fotografije ali druge vrste slik, ki ste jih delili z nami, vaše nastavitve, če ste jih delili z nas, vaše komentarje, ki ste jih delili z nami, ali vaša zanimanja in dogodke, za katere menite, da so pomembni in ste jih delili z nami.

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo za različne namene, če je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (na primer za posredovanje podatkov sodiščem ali organom pregona), če ste se strinjali z zadevno obdelavo ali če je obdelava kako drugače zakonita v skladu z zavezujočimi predpisi ali internimi akti NaniNails. Če se podatki obdelujejo za drug namen, vam bomo pred obdelavo zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse ostale pomembne informacije.

Meta ima dostop do vaših osebnih podatkov. Pooblaščene tretje osebe bodo morda morale dostopati do osebnih podatkov ali jih shranjevati, če to zahtevajo ali dovoljujejo zavezujoči predpisi (na primer državni organi, sodišča, zunanji svetovalci in druge tretje osebe, ki veljajo za javne organe).

Zbrane podatke bomo obdelovali tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani. Če obdelava temelji na vaši privolitvi, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem, vaše podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, pa bomo prenehali obdelovati.

Če so bili uvedeni sodni, upravni ali izvensodni postopki, se osebni podatki lahko hranijo do konca teh postopkov, vključno z morebitnim rokom za vložitev pravnih sredstev. NaniNails bo hranil določene osebne podatke v obdobju, ki ga določa zakon ali predpis, ki zavezuje upravljavca k shranjevanju podatkov. Če ste nam na primer poslali pritožbo prek zasebnega sporočila na Facebooku ali če ste želeli uveljavljati nekatere svoje pravice, bomo pogovor shranili, da lahko obdelamo vaše zahteve v skladu z našimi obveznostmi, ki nam jih nalagajo veljavni zakoni Republike Slovenije.

Vaše pravice so naslednje: pravica do dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravica do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica do prenosljivosti podatkov. Več o svojih pravicah in o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke, si lahko preberete na https://www.naninails.si/o-nakupu/#varstvo-osebnih-podatkov.

Če želite uveljavljati eno ali več zgoraj navedenih pravic, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam bo kadarkoli z veseljem pomagala.

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja ali uporabe vaših osebnih podatkov, lahko vložite uradno pritožbo pri Agenciji za varstvo osebnih podatkov.

Naši podatki za stik:

Ime podjetja: NaniNails s.r.o.

Naslov: Baška 278, 739 01 Baška, Czech republic

Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete prek e-naslova peterek@naninails.cz ali prek poštnega naslova NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška.

Kako NaniNails zbira in obdeluje podatke o vas kot uporabniku Facebook strani »NaniNails Slovenija«?

NaniNails kot upravitelj obdelave osebnih podatkov uporabnikov Facebook strani »NaniNails Slovenija« uporablja vaše osebne podatke, da vam kot uporabnikom omogoči uporabo storitev in aktivnosti, ki jih ponuja Facebook stran, ustvari bazo uporabnikov z namenom izboljšanja storitve in/ali trženja, stopa v stik z uporabniki zaradi pošiljanja trženjskih obvestil, izboljša oglaševanje in promocijske aktivnosti ter analizira uporabo Facebook strani.

Osebni podatki se lahko uporabljajo tudi za reševanje težav, opravljanje administrativnih del in vzpostavljanje stikov z uporabniki.

Do osebnih podatkov uporabnikov Facebook strani »NaniNails Slovenija« lahko dostopa skrbnik v okviru opravljanja svojega dela. Poleg skrbnika, ki ga imenuje upravljavec, imajo lahko vpogled v podatke tudi pravne osebe, ki sodelujejo pri izvrševanju pravnih razmerij z uporabniki, kot so IT-podpora, trženjska podpora, podjetja, povezana z NaniNails, javni organi, ki zahtevajo dostop do osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki obvezujejo NaniNails, o vsem tem pa NaniNails vodi predpisano evidenco aktivnosti obdelave.

Izdelki Meta

Izdelki Meta vključujejo Facebook (vključno s Facebookovo mobilno aplikacijo in brskalnikom v aplikaciji), Messenger, Instagram (vključno z aplikacijami, kot sta Direct in Boomerang), Moments, AR Studio, Audience Network in številne druge funkcije, aplikacije, tehnologije, izdelke ali storitve, vključno s programsko opremo, ki jih zagotavlja Meta Inc. ali Meta Ireland Limited.

Izdelki Meta vključujejo tudi orodja za Facebook Business – orodja, ki jih uporabljajo lastniki spletnih mest in založniki, razvijalci aplikacij, poslovni partnerji (vključno z oglaševalci) in njihove stranke kot storitve za podporo poslovanju in izmenjavo podatkov s Facebookom, kot so vtičniki za družbena omrežja (na primer gumb »Všeč mi je« in »Deli«) ter Facebookovi SDK-ji in API-ji.

Izdelki Meta ne vključujejo določenih izdelkov ali storitev na Facebooku, ki imajo ločene pravilnike o zasebnosti in pogoje storitve, na primer Workplace, Free Basics in Messenger Kids.

Katere podatke zbira Meta, ko uporabljate Facebook stran »NaniNails Slovenija«?

Ko uporabnik na Facebook strani upravljavca »NaniNails Slovenija« pritisne »Like« ali »Všeč mi je«, Meta zbira vaše podatke.

Vrste podatkov, ki jih Meta zbira o vas, so odvisne od tega, kako uporabljate izdelke podjetja.

V nastavitvah Facebooka in Instagrama lahko ugotovite, kako dostopati do zbranih podatkov in kako jih izbrisati.

Podatki, ki jih Meta zbira z uporabo Facebook strani, so:

– vsebina, sporočila in drugi podatki, ki jih vnesete med uporabo izdelkov in storitev Facebook, pa tudi podatki, ki jih vnesete, ko se registrirate za uporabniški račun, ustvarite ali delite vsebino in ko pošiljate sporočila ali komunicirate z drugimi (na primer lokacija fotografije ali datum nastanka dokumenta),

– vsebina in sporočila, ki jih vi in drugi posredujete, da bi analizirali okoliščine neke objave,

– podatki s posebno zaščito (na primer če ste se odločili, da podatke o svojih verskih in političnih nazorih, svojih interesih ali zdravstvenem stanju navedete v poljih svojega Facebook profila ali v razdelku »Življenjski dogodki«),

– informacije o vašem imenu in priimku in/ali vzdevku in/ali uporabniškem imenu, straneh, uporabniških računih, oznakah in skupinah, s katerimi ste povezani, ter kako z njimi komunicirate (na primer osebe, s katerimi največ komunicirate, ali skupine, katerih član ste),

– podatki za stik, če jih želite prenesti, sinhronizirati ali uvoziti iz naprave (iz imenika, seznama klicev ali zgodovine SMS sporočil), Meta pa jih lahko med drugim uporabi za pomoč pri iskanju znancev,

– podatki o tem, kako uporabljate izdelke Meta, pa tudi naše izdelke, na primer podatki o vrsti vsebine, ki si jo ogledate in se nanjo odzovete, funkcijah, ki jih uporabljate, vaših aktivnostih, osebah ali uporabniških računih, s katerimi komunicirate, ter podatki o času, pogostosti in trajanju vaših aktivnosti,

– podatki iz računalnikov, telefonov, povezanih televizorjev in drugih naprav, povezanih z internetom, ki jih uporabljate in se integrirajo z izdelki Meta, ter podatki o različnih napravah, ki jih uporabljate (na primer Meta uporablja zbrane podatke o vaši uporabi izdelkov Meta z namenom prilagajanja vsebine (vključno z oglasi) ali funkcij, ki jih vidite, ko uporabljate izdelke Meta v drugi napravi, kot je prenosnik ali tablica).

– lastnosti naprave (na primer operacijski sistem, različice strojne in programske opreme, stanje napolnjenosti baterije, moč signala), aktivnosti na napravi (informacije o aktivnostih in postopkih, izvedenih na napravi, na primer ali je okno v ospredju ali v ozadju, premikih miške (kar pomaga razlikovati ljudi od botov), edinstvenih identifikatorjih, identifikatorjih naprav, kot so igre, aplikacije ali uporabniški računi, in signalih Bluetooth ter informacije o bližnjih dostopnih točkah Wi-Fi, satelitih in oddajnikih mobilnega telefonskega omrežja,

– podatki iz nastavitev naprave (na primer GPS lokacija),

– podatki, kot so ime vašega ponudnika storitev mobilnega omrežja ali ponudnika internetnih storitev, jezik, časovni pas, številka mobilnega telefona, naslov IP, hitrost povezave in v nekaterih primerih podatki o drugih napravah v bližini ali v vašem omrežju,

– podatki iz piškotkov: podatki iz piškotkov, shranjeni na vaši napravi, vključno z identifikatorji piškotkov in nastavitvami (preberite več v poglavju z dodatnimi informacijami o piškotkih),

– podatki partnerjev (na primer oglaševalci, razvijalci programske opreme in založniki lahko pošljejo podatke podjetju Meta prek poslovnih orodij, ki jih uporabljajo, vključno s Facebookovimi vtičniki družbenih omrežij (kot je gumb »Všeč mi je«), podatki za prijavo prek Facebooka, Meta API-jev in SDK-jev ter orodjem Meta Pixel),

– podatki iz vseh izdelkov in naprav Meta (na primer povezujemo podatke o vaših aktivnostih v različnih izdelkih in napravah Meta, da zagotovimo bolj prilagojeno in dosledno izkušnjo v vseh izdelkih Facebook, ki jih uporabljate, kjerkoli jih uporabljate),

– podatki, povezani z lokacijo (na primer kje živite, kraji, kamor radi hodite, podjetja in ljudje v vaši bližini),

– podatki funkcije za prepoznavanje obraza,

– oglasi in druge sponzorirane vsebine (na primer informacije o tem, kaj vas zanima, vaše aktivnosti in povezave).

Ne pozabite, da je NaniNails upravljavec podatkov samo v zvezi s podatki uporabnikov Facebook strani. Poudarjamo, da je tudi Meta neodvisen upravljavec vseh vaših podatkov, saj uporabljate izdelke Meta, Meta pa podatke uporablja glede na vaše nastavitve.

NaniNails ne zbira vseh podatkov, ki jih zbira, obdeluje in hrani Meta, da omogoči uporabo in podporo za svoje izdelke in povezane storitve, opisane v Pogojih uporabe Facebooka in Pogojih uporabe Instagrama.

Več o podatkih, ki jih Meta zbira o vas, preverite na https://facebook.com/policy.php.

Nameni, za katere se vaši podatki zbirajo, so:

 • zagotavljanje, prilagajanje in izboljšanje izdelkov (na primer za dostavo izdelka, vključno s funkcijami za prilagajanje),
 • zagotavljanje merilnih, analitičnih in drugih poslovnih storitev,
 • spodbujanje varnosti, integritete in zaščite,
 • komunikacija z vami, da vam pošiljamo tržna sporočila, komuniciramo z vami o naših izdelkih in vam pošiljamo obvestila o naših pogojih in določilih,
 • da odgovorimo na vaša vprašanja,
 • raziskave in inovacije za javno dobro.

Več o namenih, za katere Meta uporablja vaše podatke, preverite na https://facebook.com/policy.php.

Kako Meta deli podatke o vas

Vaši podatki se delijo z drugimi na naslednje načine:

A) deljenje na izdelkih Meta,

B) vsebina, ki so jo o vas delili ali ponovno delili drugi,

C) podatki o aktivnem statusu ali prisotnosti na Facebooku ali na Facebook strani »NaniNails Slovenija«,

D) nov lastnik,

E) deljenje s partnerji – tretjimi osebami.

Meta sodeluje s partnerji – tretjimi osebami, ki ji pomagajo zagotavljati in izboljšati izdelke ali uporabljajo poslovna orodja za rast poslovanja.

NaniNails kot upravljavec podatkov ne deli podatkov, ki vas osebno identificirajo, niti ne more vplivati na to, kako bo Meta zbirala vse vaše podatke, za kaj jih bo uporabljala in s kom jih bo delila.

Ne pozabite, da Meta oglaševalcem zagotavlja poročila o kategorijah ljudi, ki vidijo njene oglase, in o uspešnosti oglasov, zato Meta deli podatke o vas, da svojim partnerjem zagotovi analitična in merilna poročila.

Poleg tega Meta zagotavlja podatke in vsebino prodajalcem in ponudnikom storitev, ki podpirajo njeno poslovanje, raziskovalnim partnerjem in akademski skupnosti zaradi izvajanja raziskav, ki spodbujajo izobraževanje, odkritja in inovacije na področjih splošnega socialnega varstva, tehnološkega napredka, javnega interesa, zdravja in dobrega počutja, organom kazenskega pregona ali na podlagi pravnih zahtevkov.

Hramba podatkov, deaktivacija in izbris uporabniškega računa

Meta hrani podatke, dokler niso več potrebni za zagotavljanje storitev in izdelkov Meta ali dokler vaš uporabniški račun ni izbrisan, kar nastopi prej.

Ta odločitev, ki se sprejme za vsak primer posebej, je odvisna od dejavnikov, kot so narava podatkov, zakaj se zbirajo in obdelujejo ter zadevne pravne ali operativne potrebe po hrambi. Na primer, ko nekaj iščete na Facebooku, lahko kadarkoli dostopate do tega iskanja in ga izbrišete iz zgodovine iskanja, Facebook pa zapis o tem iskanju izbriše po šestih mesecih.

Če zaradi preverjanja uporabniškega računa predložite kopijo svojega osebnega dokumenta, ki ga je na primer izdala vlada, Facebook kopijo izbriše 30 dni po predložitvi.

Ko izbrišete svoj uporabniški račun, Facebook izbriše vsebino, ki ste jo objavili, na primer vaše fotografije in nova stanja. Pozneje ne boste več mogli dostopati do teh podatkov. Podatki, ki so jih o vas delili drugi, niso del vašega uporabniškega računa in ne bodo izbrisani. Če ne želite izbrisati svojega uporabniškega računa, ampak želite samo začasno prenehati uporabljati izdelke, lahko namesto tega deaktivirate svoj uporabniški račun.

Če želite kadarkoli izbrisati svoj račun, obiščite nastavitve Facebooka in Instagrama.

Facebook lahko do podatkov, ki jih prejme o vas, dostopa in jih hrani dlje časa, če so predmet pravnega zahtevka ali obveznosti, vladne preiskave ali preiskave morebitnih kršitev veljavnih pogojev ali pravil oziroma iz drugih razlogov z namenom, da se prepreči morebitno škodo.

Poleg tega Facebook vsaj eno leto hrani podatke iz računov, ki so bili onemogočeni zaradi kršitve pogojev, da prepreči ponovne zlorabe ali druge kršitve pogojev.

Kako Meta deli in prenaša podatke v okviru globalnih storitev, ki jih uporablja tudi NaniNails?

Meta deli podatke globalno, tako znotraj podjetja kot tudi z zunanjimi partnerji in ljudmi, s katerimi se povezujete in delite vsebino po vsem svetu v skladu s temi pravili.

Podatki, ki jih nadzoruje Meta, bodo preneseni ali poslani v Združene države ali druge države zunaj vaše države stalnega prebivališča.

Kot uporabnika Facebooka, pa tudi kot uporabnika Facebook strani »NaniNails Slovenija«, vas moramo obvestiti, da Meta od julija 2020 ne sme več izvažati podatkov izven EU. To je posledica sodbe SCHREMS II. Žal ne moremo zagotoviti, da Meta tega ne bo storila, vendar vas obveščamo, da delamo vse, kar je v naši moči, da najdemo primerno rešitev, da bodo vaši podatki varni in da boste lahko še naprej uživali v vsebinah na naši Facebook strani. Varnost uporabnikov je naša prednostna naloga.

Kako lahko v odnosu s podjetjem Meta uveljavljate svoje pravice v okviru uredbe GDPR?

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico do dostopa do svojih podatkov ter do njihovega popravka, prenosa in izbrisa.

Izvedite več o teh pravicah in ugotovite, kako lahko uveljavljate svoje pravice prek nastavitev v Facebooku in Instagramu. Imate tudi pravico do ugovora in omejitve določene obdelave svojih podatkov.

 To vključuje:

• pravico do ugovora zoper obdelavo vaših podatkov za namene neposrednega trženja, ki jo lahko uveljavljate z uporabo povezave »Odjava« v tovrstnih trženjskih obvestilih in

• pravico do ugovora zoper obdelavo vaših podatkov, kadar opravljamo nalogo v javnem interesu ali za namen naših zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretje osebe. To pravico lahko uveljavljate na Facebooku in Instagramu.

Kako postavljati vprašanja podjetju Meta?

Več o tem, kako zaščititi svojo zasebnost, lahko izveste na Facebooku in Instagramu.

Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-naslova našega pooblaščenca za varstvo podatkov peterek@naninails.cz ali prek poštnega naslova NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška.

Obrnete se lahko tudi na podjetje Meta prek spleta ali po pošti na:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

 https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na vodilni nadzorni organ družbe Facebook, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali Agencijo za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije.

Več o Facebookovem pravilniku o zasebnosti lahko izveste na https://facebook.com/policy.php.

Spore s podjetjem Meta v zvezi z pravilnikom o zasebnosti in povezanimi praksami se lahko razrešuje prek podjetja TrustArc.

Na TrustArc se lahko obrnete prek spletnega mesta podjetja.

V primeru spora z NaniNails stopite v stik z nami prek podatkov zgoraj.

Druga spletna mesta in Facebook strani

To obvestilo velja samo za uporabo podatkov, ki jih NaniNails zbira od uporabnikov (posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki) prek Facebook strani »NaniNails Slovenija« (https://www.facebook.com/naninailsslovenija/) z IT-sistemi in tehnologijami, ki jih uporablja Meta.

Druga spletna mesta, poleg zgoraj navedenih, do katerih je mogoče dostopati prek Facebook strani, imajo lastne izjave o zasebnosti. Če uporabnik prek Facebook strani »NaniNails Slovenija« obišče eno ali več drugih spletnih mest, NaniNails kot upravljavec podatkov uporabnikom priporoča, naj preverijo izjavo o zaupnosti podatkov tega spletnega mesta.

NaniNails ne odgovarja za načine in pogoje dela tretjih oseb, niti za načine in pogoje dela podjetja Meta, zato vam posredujemo to obvestilo, da boste lahko seznanjeni z vsem v zvezi z zbiranjem vaših osebnih podatkov.

Gor

Sledenje pošiljk

Za pošiljanje paketov uporabljamo storitve DPD ali Pošte Slovenije. Če želite slediti pošiljki, kliknite eno od spodnjih povezav glede na prevoznika, ki ste ga izbrali ob naročilu.

DPD

Pošta Slovenije

Gor

Takojšnja zamenjava in podaljšana garancija

Pogoji storitve Takojšnja zamenjava

Storitev takojšnje zamenjave blaga pomeni zamenjavo izdelka z napako z novim ali ustreznim izdelkom. Ustrezen izdelek pomeni izdelek, ki je ustrezen z vidika funkcionalnosti, obrabe in stanja.

Storitev takojšnje zamenjave je zagotovljena za izbrane izdelke in zagotavlja kupcu zamenjavo izdelka z napako brez čakanja.

Takojšnja zamenjava blaga velja ves čas trajanja garancije za izdelek, to pomeni 24 mesecev. V primeru uveljavitve storitve takojšnja zamenjava velja za izdelek prvotna garancija, ki se ne podaljša.

Z uveljavljanjem storitve Takojšnja menjava se ta storitev porabi in se njena veljavnost ne podaljša.

Storitev takojšnje zamenjave lahko uveljavite tudi v fizični trgovini, če pa v trgovini ne bodo imeli istega izdelka na zalogi, bomo ga v trgovino dostavili v treh delovnih dneh iz centralnega skladišča (naslov NaniNails s.r.o., K Čističce 218, 73925 Sviadnov). Stranka bo o teh informacijah prejela elektronsko sporočilo. V kolikor izdelka ne bo na zalogi tudi v centralnem skladišču, kupcu se ponudi podoben izdelek ali pa se mu vrne denar za storitev in se izvede klasična reklamacija. V primeru izbire podobnega izdelka se kupcu vrne razlika v ceni ali pa kupec razliko doplača.

Storitev takojšnje zamenjave ne velja za blago, ki je mehansko poškodovano.

Cena storitve takojšnje zamenjave je 15 % cene izdelka.

 

Pogoji storitve Podaljšana garancija

Storitev podaljšane garancije omogoča podaljšanje 24 mesečne zakonske garancije za eno leto. Z nakupom navedene storitve je garancija na izdelek 3 leta (36 mesecev).

Storitev podaljšane garancije je zagotovljena za izbrane izdelke in podaljša garancijo kupcu za eno leto.

V primeru uveljavitve podaljšane garancije vam izdelek brezplačno popravimo ali zamenjamo za novega. Če izdelka ni mogoče popraviti in novega nimamo na zalogi, kupcu ponudimo izdelek z enakimi ali boljšimi parametri.

Podaljšana garancija ne velja za mehansko poškodovano blago.

Cena storitve podaljšana garancija je 15 % cene izdelka.

Gor

Pogoji akcij popustov

Akcije veljajo v spletni trgovini NaniNails, ob predložitvi kartice zvestobe pa tudi v fizičnih trgovinah NaniNails. Veljavnost popustov je vedno omejena datumsko glede na posamezno akcijo oziroma do razprodaje zalog danih izdelkov. Ne velja za izdelke 4030-SX2 in darilne bone. Akcije veljajo samo v državi, v kateri so promovirane.

Vse cene vključujejo DDV. Kod za popust ni mogoče kombinirati. Edinstvene kode za popust lahko v košarico vnesete le enkrat. Pred potrditvijo naročila preverite ali sta blago in popust naložena v košarico. V nasprotnem primeru popust ni bil upoštevan. Pridržujemo si pravico, da akcijo kadarkoli prekličemo ali spremenimo.

Gor
arrow car cart clock hat letters menu kocka_7 kocka_11 kocka_3 nani3 kocka_6 kocka_8 kocka_5 nani5 kocka_2 kocka_10 kocka_vanoce_10 kocka_2 kocka_1 kocka_12 kocka_4 person search star