Prijavi se

Upravljanje računa

Všeobecná pravidla soutěží

Veškerá níže uvedená pravidla platí pro všechny soutěže obsahující při vyhlášení odkaz na: https://www.naninails.cz/pravidla/vseobecna-pravidla-soutezi-naninails/.

Milé milovnice manikúry, chcete s námi soutěžit? Tak čtěte!

Vše, co byste měly vědět (zkrácená pravidla, čtení zabere 1 minutu):

Soutěžní příspěvek nebo e-mail vždy obsahuje následující informace, kterým věnujte dostatek pozornosti:

 • od kdy do kdy soutěž trvá
 • co je třeba udělat, abyste měly šanci vyhrát
 • o co se soutěží
 • kdy se dozvíte, jestli jste vyhrály
 • způsob jakým vybereme výherce

Účastnit se můžete, pokud:

 • máte občanský průkaz (je vám tedy více jak 15 let)
 • žijete na území státu, kde soutěž pořádáme
 • znáte pravidla, rozumíte jim a dodržíte je

Pokud jde o výhru:

 • Ali ste zmagali? To se dozvíte nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.
 • Cenu můžete získat jen tehdy, pokud dodržíte veškerá pravidla a správně splníte zadání soutěže.
 • Nepodvádějte, my na to přijdeme, a pro vás tím pak účast v soutěži končí.
 • Pokud vyhrajete a neodpovíte nám do 72 hodin, výhra náleží jiné účastnici.
 • Abychom vám výhru mohli předat, budeme potřebovat vaše kontaktní informace. Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.
 • Výherkyně v soutěži pořádané prostřednictvím Instagramu musí mít veřejný profil.

Úplná pravidla

Obecná pravidla soutěží pořádaných společností NaniNails s.r.o.

NaniNail s.r.o., IČO – 29391920, dále jen „Organizátor“, příležitostně pořádá soutěže, vyhlášené prostřednictvím svého profilu u spravovaných stránek na sociální síti Facebook (https://www.facebook.com/naninailscz/; https://www.facebook.com/naninailssk/; https://www.facebook.com/naninailsro/) a prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram (https://www.instagram.com/naninails_shop/) nebo prostřednictvím obchodních e-mailů zasílaných řádně potvrzeným odběratelům.

Organizator ne odgovarja za dostavo sporočila zmagovalcu nagradne igre in za dostavo nagrade.

Soutěžící také bere na vědomí, že výkon a rychlost přenosu zpráv a dat (stejně jako rychlost odpovědi Organizátora), jsou závislé na obsluhující technologii. Organizátor nemůže plně ovlivnit nenadálé události a faktory (např. chyba ve spojení, přerušení el. proudu aj.), které mohou zpomalit či na čas přerušit komunikaci ve věcech soutěže a vylučuje veškerou zodpovědnost pramenící z výše uvedeného.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí, prostřednictvím které je pořádána (Facebook, Instagram) nebo jinými poskytovateli informačních služeb (MailChimp).

Vyhlášení soutěže

Příspěvek nebo e-mail vyhlašující soutěž obsahuje vždy stěžejní informace o soutěži, jako je: období, ve kterém se soutěž koná, princip soutěže, typ výhry, termín vyhlášení výherců, způsob výběru výherců.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Organizátor působí a soutěž pořádá (Česká republika, Slovensko nebo Rumunsko), starší 15 let věku, seznámena s veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla dodrží a akceptuje.

Určení a vyhlášení vítěze

Vítěz splňující veškeré podmínky pro účast v soutěži bude vybrán na základě způsobu uvedeného při vyhlášení soutěže (viz Vyhlášení soutěže). Způsob vyhlášení soutěže bude v souladu s charakterem soutěže. Vyhlášení proběhne vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Výherci bude vítězství oznámeno označením jeho profilu v komentáři pod soutěžním příspěvkem (v případě pořádání soutěže na Facebooku a Instagramu) s výzvou o zaslání nezbytných osobních údajů, které budou využity pro předání výhry.

Výherce může být o výhře informován i přes vyhlašovací příspěvek, kde bude označen, přes soukromou zprávu nebo přes e-mail (pokud to bude v souladu s typem soutěže).

V případě, že nebude výherce na výzvu Organizátora reagovat během 72 hodin od chvíle prvního kontaktu, Organizátor má právo příslušným způsobem vybrat jiného výherce, který splňuje veškerá soutěžní pravidla, případně (např. pokud nebude žádný další kandidát vhodný na výhru), může výhra propadnout ve prospěch Organizátora. Původní výherce tímto ztrácí právo výhru jakkoli vymáhat.

Výherce v soutěži pořádané prostřednictvím Instagramu musí mít veřejný profil.

V případě náhodné generace vítěze (např. výběr jednoho z komentářů pod soutěžním příspěvkem na Facebooku) využívá Organizátor web pro náhodnou generaci komentářů https://commentpicker.com/.

Vyloučení ze soutěže

Zaměstnanci Organizátora soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze soutěže vyloučeni. V případě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné anebo podvodné profily, aj.), na jednání v rozporu s Obecnými pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu s pravidly sociální sítě Facebook či Instagram. V tomto případě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

Výhry v soutěži

Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Organizátor. Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry vzniknout jemu nebo třetím osobám. Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.

V případě nespokojeností s jakostí výhry má soutěžící možnost produkt reklamovat na základě Reklamačního řádu, podle kterého se následně řídí i výsledek (tedy uznání nebo neuznání) reklamace.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu, pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v tomto ani jiném případě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty odpovídající ceně výhry.

Ochrana osobních údajů a nakládání s osobními informacemi

Výherce v soutěži dává Organizátorovi povolení zpracovat jím poskytnuté osobní údaje (nejčastěji jméno, příjmení, přezdívka, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potřeby kontaktu soutěžícího a předání výhry.

Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor může bezplatně užít jména, přezdívky a obsahu soutěžního příspěvku (nejčastěji text, fotografie) pro své marketingové a propagační účely.

Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být Organizátorem zařazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze které se lze kdykoliv odhlásit.

Více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2018.

Izdelek je dodan v košarico

Morda pride prav

 • Darilna škatlica NANI

  Darilna škatlica NANI

  0,79 €
  V košarico
 • Odstranjevalec disperzije NANI Cleaner 100 ml

  Odstranjevalec disperzije NANI Cleaner 100 ml

  1,79 €
  V košarico
 • NANI toaletna voda 3 ml – Signature

  NANI toaletna voda 3 ml – Signature

  1,99 €
  V košarico
 • NANI negovalno olje 10 ml – Simply Pure

  NANI negovalno olje 10 ml – Simply Pure

  3,75 €
  V košarico
 • Primer Bonder NANI 11 ml

  Primer Bonder NANI 11 ml

  3,99 €
  V košarico
 • arrow car cart clock hat letters menu kocka_7 kocka_11 kocka_3 nani3 kocka_6 kocka_8 kocka_5 nani5 kocka_2 kocka_10 kocka_vanoce_10 kocka_2 kocka_1 kocka_12 kocka_4 person search star